ຕ້ອງການຂາຍລົດ yamaha fino

ຕ້ອງການຂາຍລົດ yamaha fino ສະພາບດີ 85-90% ໃຊ້ງານປົກກະຕິເອກະສານໃບນຳໃຊ້ ຂາຍໃນລາຄາ 5.500.000 ກີບ
ສົນໃຈເບີໂທ : 5820 9755

ທີ່ມາ  facebook ທ່ານ.ຄຳຜຸຍ ວົງພະຈັນ