ຕ້ອງການຂາຍກ້ອງ sony A 450 ລາຄາ 11000฿

ຕ້ອງການຂາຍກ້ອງ sony A 450 ລາຄາ 11000฿

ມີເລນໃຫ້ 2 ອັນ ມີສາຍສກ ແລະ ສາຍຄ້ອງຄໍ

ມີກະເປົາແບັດເຕີຮີ 4 GB

ສົນໃຈເບີໂທ 020 23814888

ທີ່ມາ facebook    Perver MiniShop