ຕົວຢ່າງໜັງ War Dogs (2016)

====================

Cr: IMDb