ຕົວຢ່າງໜັງ The Shallows (2016)

===================

Cr: IMDb