ຕົວຢ່າງໜັງ Sully (2016)

======================

Cr: IMDb