ຕົວຢ່າງໜັງ Norm of the North (2016)

=================

ທີ່ມາ: IMDb