ຕົວຢ່າງໜັງ Moana (2016)

================

Cr: IMDb