ຕົວຢ່າງໜັງ Hitman: Agent 47 (2015)

=====================

ທີ່ມາ: IMDb