ຕົວຢ່າງໜັງ Deepwater Horizon (2016)

=================

Cr: IMDb