ຕົວຢ່າງໜັງ Anomalisa (2015)

======================

ທີ່ມາ: IMDb