ຕົວຢ່າງໜັງ American Honey (2016)

==============

Cr: IMDb

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ