ຕີແຜ່11ຢ່າງທີ່ເຮົາມັກເຄີຍໄດ້ຍິນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນພຽງຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ

ຕີແຜ່11ຢ່າງທີ່ເຮົາມັກເຄີຍໄດ້ຍິນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນພຽງຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ


ເມື່ອຕອນທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ເຮົາມັກເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງເລົ່າ ຕຳນານ ຫລື ຫລາຍໆຢ່າງ ສິ່ງທີ່ຄົນມັກອ້າງວ່າເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ເມື່ອເວລາທີ່ເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ຈະພົບວ່າແທ້ຈິງແລ້ວມັນເປັນພຽງການຫລອກລວງ ຫລືຄຳບອກເລົ່າທີ່ເຊື່ອຕໍ່ໆກັນມາເທົ່ານັ້ນ


1.ສະບູ່ຂ້າແບກທີເຣຍ


ຄວາມຈິງແລ້ວສະບູ່ແມ່ນໃຊ້ພຽງລ້າງແບກທີເຣຍອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ


2.ຖ້າກືນຫມາກຝຣັ່ງລົງໄປ ມັນຈະຄ້າງຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຂອງເຮົາດົນເປັນອາທິດ


ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີກົນໄກຂັບຖ່າຍຂອງເສຍ ແມ້ແຕ່ຫມາກຝຣັ່ງກະຄ້າງຢູ່ພຽງແຕ່ 1-2ມື້ເທົ່ານັ້ນ


3.ການໂກນຂົນເຮັດໃຫ້ຂົນເສັ້ນຫນາຂຶ້ນ


ເມື່ອເຮົາໂກນຂົນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະເປັນສ່ວນກາງຂອງຂົນທີ່ແຂງ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືວ່າມັນຫນາຂຶ້ນ


4.ການສຳພັດກົບ ຫລື ຂຽດ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຫູດ


ຫູດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແພບພິລໂລມາໄວຣັສທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ເທິງຜິວຫນັງຂອງຄາງຄົກ


5.ຜົມແລະເລັບງອກຂຶ້ນມາຫລັງເສຍຊີວິດ


ຄວາມຈິງແລ້ວຜິວຫນັງແລະອະໄວຍະວະຂອງເຮົາຕ່າງຫາກທີ່ຫົດຕົວ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກຄືວ່າຜົມ ຂົນ ຫລື ເລັບນັ້ນຍາວຂຶ້ນ


6.ກຳແພງເມືອງຈີນເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກອາກາດ


ຄວາມຈິງແລ້ວເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກເທິງຟ້າທີ່ຄວາມສູງບໍ່ເກີນ2ກິໂລແມັດ


7.ເຈຍຕາບອດ


ຄວາມຈິງແລ້ວພວກມັນເຫັນດີຫລາຍໃນຄວາມມືດ


8.ນຳ້ມີກະແສໄຟຟ້າ


ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຄືແຮ່ທາດຕ່າງໆ ບໍ່ແມ່ນໂມເລກຸນໃນນຳ້


9.ຢາປະຕິຊີວະນະຂ້າເຊື້ອໄວຣັສ


ຢາປະຕິຊີວະນະໃຊ້ເພື່ອຂ້າແບກທີເຣຍ


10.ການເບິ່ງໂທລະພາບໃນໄລຍະໃກ້ເຮັດໃຫ້ເສຍສາຍຕາ


ຍັງບໍ່ມີຫລັກຖານພິສູດໃນເລື່ອງນີ້


11.ໂຄ້ກເຮັດໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ


ຄວາມຈິງແລ້ວສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງຄືກຣົດຟອສຟໍຣິກ ກຣົດຊິຕຣິກ ແລະ ກຣົດຄາຣບໍນິກ ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນເຄື່ອງດື່ມຫລາຍຊະນິດ