ຕິດເກມບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫລີ້ນໆ

ອົງການອານາໄມໂລກ ບັນຈຸອາການຕິດເກມ ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດຊະນິດໜຶ່ງ ເຜີຍຫົວໃຈສໍາຄັນຄືການປ້ອງກັນ ແຕ່ຖ້າຄົນໃກ້ຊິດເປັນ ບໍ່ຄວນໄປກົດດັນ ຄວນຂໍຄໍາເນາະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຍວຊານດີທີ່ສຸດ

ເມື່ອວັນ 18 ມິຖຸນາ 2018 ເວັບໄຊ ຢູໂຣນິວ ລາຍງານວ່າ ດຣ ເສກຂາ ສາເສນາ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່ານສະພາບຈິດຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ຫຼື WHO (World Health Organization) ໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ ອົງການອານາໄມໂລກໄດ້ບັນຈຸ ອາການຕິດເກມ (Gaming Disorder) ລົງໃນບັນຊີຈໍາແນກໂຣກລະຫວ່າງປະເທດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍໂຣກນີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນທຸກເພດທຸກໄວ ແຕ່ມັນພົບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຄົນໄວໝຸ່ມສາວ

ລັກສະຂະຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນໂຣກຕິດເກມ ຄືຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກໍາ 3 ຢ່າງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  1. ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນເກມໄດ້
  2. ທຸ່ມເທກັບເກມຫຼາຍກ່ວາກິດຈະກໍາຢ່າງອື່ນ
  3. ຫລິ້ນເກມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີຢຸດເຖິງແມ່ນວ່ມັນຈະສົງຜົນເສຍຕໍາຊີວິດກໍ່ຕາມ

ໂດຍຈາກການເກັບຂໍ້ມູນຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ພົບວ່າຜູ້ຄົນໝຸ່ມສາວຈໍານວນຫຼາຍໝົດເວລາໄປກັບການຫຼີ້ນເກມເຖິງ​ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ພວກເຂົາເຫຼົ່ນນັ້ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຫຼີ້ນເກມຫຼາຍກ່ວາການເຮັດກິດຈະກໍາແນວອື່ນ ແມ້ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການອອກກໍາລັງກາຍ ການນອນຫຼັບ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານ

ດຣ ເສກຂາ ກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າສັດສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກຕິດເກມ ຈະມີຈໍານວນນ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບປະຊາກັນທັງໂລກ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ດີກ່ວາປ່ອຍໃຫ້ສາຍເກີນໄປ ແລະ ສໍາລັບການບໍາບັດຮັກສາໂຣກນີ້ ດຣ ເສກຂາ ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການກະຕຸ້ນໜັກເຖິງໂຣກແຕ່ເນີ່ນໆ ຖືເປັນກ້າວທີ່ດີ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນກໍ່ຄືການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂື້ນ ແລະ  ເມື່ອເກີດໂຣກແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຄອບຄົວ ລວມເຖິງໝູ່ເພື່ອນ ບໍ່ຄວນບັງຄັບຂູ່ເຂັນ ຫຼື ກົດດັນ ແລະ ຄວນພົບຈິດຕະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອຫາແນວທາງຮັກສາ