ຕຳຫລວດມາເລເຊຍຕຽມກຳລັງເຂັ້ມງວດເຂົ້າປິດລ້ອມບ້ານອາດີດທ່ານນາຍົກນາຈິບ

ສຳນັກງານຕຳຫລວດກຸງກົວລາລຳເປີເພີ່ມມາດຕະການເຂັ້ມງວດຮອບບ້ານຂອງອາດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາຈິບ ຮາຊັດ ເຊື່ງຖືກຂື້້ນບັນຊີດຳຫ້າມອອກນອກປະເທດແລະປະຕິເສດລາຍງາຍຂອງສື່ບາງບ່ອນວ່າມີການກວດຄົ້ນອາພານເມັນຂອງບຸກຄົນຊະນິດໃກ້ຄຽງທ່ານນາຈິບເພືອ່ຫາຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄະດີສໍ້ໂກ້ງກອງທຶນວັນເອັມດີບີ

ສຳນັກງານຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກກຸງກົວລາລຳເປີປະເທດມາເລເຊຍໃນວັນທີ່13ພຶດສະພາວ່າສຳນັກງານຕຳຫລວດກຸງກົວລາລຳເປີອອກໃຫ້ການຜ່ານສຳນັກຂ່າວເບີນາມາປະຕິເສດລາຍງານຂອງສຳນັກງານຮອຍເຕີວ່າໄດ້ສົ່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດຄົ້ນອາພານເມັນຫຮູບ່ອນໜື່ງຊື່ມີຊື່ພີ່ນ້ອງຂອງອາດີດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາຈິບ ຮາຊັດ ເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອຄົ້ນຫາແລະເກັບກຳຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄະດີສໍ້ໂກ້ງໃນກອງທຶນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ''ວັນເອັມດີບີ''ເນື່ອງມາຈາກລັດຖະບານຊຸດໃຫມ່ກັງວົນວ່າອາດມີການທຳຮ້າຍຫລືໂຍກຍ້າຍຫລັກຖານອອກນອກປະເທດໄປແລ້ວໂດຍຊີ້ແຈ້ງວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ພຽງກວດສອບຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານະການຜ່ານກ້ອງວົງຈອນປິດ (ຊີຊີທີວີ)ເທົ່ານັ້ນແຕ່ປະກົດວ່າມີການເພີ່ມຕັ້ງຈຸດກວດແລະເຂັ້ມງວດກຳລັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮອບບ້ານຂອງທ່ານນາຈິບໃນເຂດຊານກຸງກົວລາລຳເປີ ''ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ່ນຄົງ''