ຕາດແລ ເມືອງນ້ຳບາກ (ຫຼວງພະບາງ)

ຕາດແລ ເປັນນໍ້າຕົກຕາດທໍາມະຊາດ ແລະມີຄວາມງາມຫຼາຍ  ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍ ເຊີ່ງຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 15 ກິໂລແມັດ.