ຕາຍທັງເປັນ - ຕູ່ ຮີໂຣ້ : Taiy Thung Pen - Tou Hero Music 【Official MV】

===========================

Cr: Hero Music Official MV