ຕາຍຄັກໆ!! ໃຜທີ່ມັກກິນໄສ້ກອກຍີ່ຫໍ້ນີ້ຕ້ອງອ່ານ!!!

ທາງວາລະສານ ສະຫຼາດຊື້ ມູນນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ຖະແຫຼງຜົນການທົບສອບປະລິມານສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດທີ່ຢູ່ໃນໄສ້ກອກ.

ທ່ານ ນາງ ມົນລຶດີ ໂພອິນ ນັກວິຊາການດ້ານວິທະຍາສາດ ມູນນິທິເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ກ່າວວ່າ: ສູນທົດສອບຂອງວາລະສານ ສະຫຼາດຊື້ ໄດ້ສຸ່ມທົດສອບປະລິມານສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດຈາກຕົວຢ່າງໄສ້ກອກຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ 15 ຕົວຢ່າງ ໂດຍມີພຽງແຕ່ຍີ່ຫໍ້ດຽວຄື: ຄ໊ອກເທລຊ໊ອດເຊັດ ກາໄທຊ໊ອດເຊັດ ຂອງບໍລິສັດໄທ-ເຢຍລະມັນ ມິດໂປຼດັກ ຈໍາກັດ ທີ່ບໍ່ພົບສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດ.

      ໃນຂະນະທີ່ອີກ 10 ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື 93,33% ມີການເຈືອປົຍສານດັ່ງກ່າວ, ໄສ້ກອກ 73,33% ຫຼື ຈໍານວນ 11 ຍີ່ຫໍ້ໃສ່ສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດບໍ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ສໍານັກງານ ຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ (ອຢ.) ກໍານົດຄື: ບີລັກກີ້, ມິດສະເຕີ ຊ໊ອດເຊັດ, ບຸດເຊີ, JPM, ເຊເວັ່ນ ເຟັດ, TGM, My Choice, BMP, S&P, P.Pork ແລະ ເບທາໂກ.​ ສ່ວນອີກ 3 ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື 20% ກວດພົບປະລິມານສານດັ່ງກ່າວເກີນມາດຕະຖານຄື: ເອໂຣ່, NP ແລະ ບາງກອກແຮມ.

      “ສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດ ແມ່ນ ຂີ້ເຈຍ ທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອຟອກຊີ້ນສັດໃຫ້ມີສີສົດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນການຖະໜອມແບບໜຶ່ງໂດຍໃຊ້ສານກັນບູດ ແລະ ຫຼຸດເຊື້ອແບດທີເຣຍທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເໜົ່າເສຍໄວ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີຜົນວິໄຈແນ່ນອນວ່າຈະກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງ ຫຼື ບໍ?

ແຕ່ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບປະລິມານຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານ ສໍາຫຼັັບຄົນທີ່ແພ້ສານດັ່ງກ່າວກໍຈະມີອາການປວດຮາກ ແລະ ເຈັບຫົວ ຢ່າງກະທັນຫັນຈາກພິດດັ່ງກ່າວ.

ເຊິ່ງໃນຕອນນີ້ໄສ້ກອກໄດກາຍເປັນອາຫານຕົ້ນຕໍ ເພາະເປັນອາຫານທີ່ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ຈຶ່ງຕ້ອງການເຕືອນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໜ້ອຍລົງ ແລະ ຢ່າບໍລິໂພກເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຮັບສານດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ”

ທ່ານ ນາງ ສາຣີ ອ໋ອງສົມຫວັງ ບັນນາທິການ ວາລະສານ ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: ວາລະສານ ສະຫຼາດຊື້ພະຍາຍາມໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຕ້ອງການເຫັນວ່າມີແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄປຊື້ເຊັ່ນ: ໄສ້ກອກຂອງບໍລິສັດ ໄທ-ເຢຍລະມັນ ທີ່ບໍ່ມີສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດ. ຖ້າຫາກຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກຊື້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໄສ້ກອກທີ່ບໍ່ໃສ່ສານດັ່ງກ່າວ.

“ຜູ້ບໍລິໂພກຄິດຄືກັນວ່າ ຖ້າຢາກຮັບປະທານໄສ້ກອກທີ່ບໍ່ມີສານກັນບູດຈະເລືອກແບບໃດ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເນື່ອງຈາກຜູ້ກິນກໍບໍ່ຢາກກິນໄສ້ກອກທີ່ມີສານກັນບູດ ແລະ ນີ້ຈຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ຂຶ້ນກັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຊ່ວຍຕັດສິນໄດ້ ວ່າໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຂົາຈະຊື້ ຫຼື ບໍ່ຊື້ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ”.

ທ່ານ ນາງ ສາຣີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ຫວັງວ່າໄສ້ກອກທັງ 3 ຍີ່ຫໍ້ທີ່ພົບສານໄນເຕຼດ ແລະ ໄນເຕຼດເກີນມາດຕະຖານ ທາງ ອຢ. ນີ້ຈະດໍາເນີນການຈັດການຕາມລະບຽບ ເພາະ ອຢ. ມີໜ້າທີ່ກໍາກັບການເບິ່ງແຍງມາດຕະຖານຂອງອາຫານ

ສ່ວນການສະແດງສະຫຼາກສິນຄ້າມີພຽງ 6 ຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນ ແຕ່ເປັນການສະແດງຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ລະຫັດ ເຊິ່ງຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ,​ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສະຫຼາກບໍ່ມີຜົນກະທົບກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແບບວ່າ: ເຫັນແບບນີ້ແລ້ວຕັດສິນໄດ້ວ່າ ຍີ່ຫໍ້ນີ້ໃສ່ສານກັນບູດ ຫຼື ບໍ?

      ທັງນີ້ທັງນັ້ນແລ້ວ ຄ່າມາດຕະຖານຕາມການແຈ້ງການຂອງ ອຢ. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສານໄນເຕຼດ ໃນຜະລິດຕະພັນອາຫານປະເພດໄສ້ກອກ ແລະ ແຮມ ໄດ້ໃນຈໍນວນບໍ່ເກີນ 500 ມິນລີກຼາມຕໍ່ອາຫານ 1 ກິໂລກຼາມ. ສ່ວນຄ່າໄນເຕຼດໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 80 ມິນລີກຼາມຕໍ່ອາຫານ 1 ກິໂລກຼາມ ຫຼື ຖ້າຫາກໃຊ້ສານທັງ 2 ຊະນິດ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 80 ມິນລີກຼາມຕໍ່ອາຫານ 1 ກິໂລກຼາມ.