ຕະຫຼາດໄຮຄໍາ ຕະຫຼາດຂາຍຍົກແຫ່ງດຽວໃນເມືອງ ໄຊເສດຖາ

         

        ຕະຫຼາດໄຮຄຳ-ນາຄວາຍ ເປັນຕະຫຼາດຂາຍຍົກແຫ່ງດຽວໃນເມືອງໄຊເສດຖາ ເປັນສູນລວມສິນຄ້າທັງຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີການພັດທະນາປັບປຸງໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າໄປຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ.

      ນອກນັ້ນ ກໍຍັງປັບປຸງເລື່ອງຂອງການຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ພາຍໃນ, ຈັດສັນການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດຈັກ-ລົດໃຫຍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປກັງວົນວ່າຈະຊອກບ່ອນຈອດລົດຍາກເວລາໄປ.  

     ສໍາຫຼັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປໃຊ້ບໍລິການກໍຢາກລອງໃຫ້ຊ່ວຍໄປຊ່ວຍອຸດໜຸນພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງຄົນລາວແນ່ເດີ ເຊິ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບປະກັນເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດເປັນພິເສດ ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບ 02022210089. (ເສັ້ນທາງໄປຕະຫຼາດໄຮຄໍາແມ່ນເຂົ້າທາງຫົວຂົວ ໄປທາງໂນນຄໍ້ ໂນນຫວາຍ ຈົນໄປເຖິງເຂດນາຄວາຍ)

ແຈ້ງຂ່າວ: Outama Phothisan