ດ່ວນທີ່ສຸດ!! ລັດຖະບານອອກແຈ້ງການ ເຕືອນພາຍຸລະດູຮ້ອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ມີນາ 2017