ດື່ມເບຍມື້ລະຈອກ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

ດື່ມເບຍພຽງມື້ລະຈອກ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ຜິວງາມຂຶ້ນ ແຕ່ຢໍ້າພຽງມື້ລະຈອກເທົ່ານັ້ນ ແລະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງ.

  1. ປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ: ເບຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຫົວໃຈໜ້ອຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ດື່ມເບຍ 40-60% ແຕ່ຄວນດື່ມບໍ່ເກີນເຄິ່ງລິດຕໍ່ມື້.
  2. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໂລຫິດ, ອໍາມະພາດ ສານທີ່ມີປະໂຫຍດໃນເບຍສາາດຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ.
  3. ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ
  4. ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດກະດູກພ່ອຍໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຜົນສະເພາະກັນໜຸ່ມສາວເທົ່ານັ້ນ.
  5. ປ້ອງກັນເບົາຫວານ: ເບຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດປັບຮອກໂມນອືນຊູລິໃຫ້ຄວາມຊົງຈໍາດີ.
  6. ຕ້ານຄວາມຄຽດ: ຄົນເຮັດວຽກທີ່ດື່ມເບຍເປັນບາງຄັ້ງຄາວມີຄວາມຄຽດໜ້ອຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມເບຍ.
  7. ປ້ອງກັນທຽວທ້ອງ: ໂມເລກຸນສານທີ່ຂັດຂວາງເຊື້ອພະຍາດໃນລໍາໄສ້ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການທຽວທ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອ.
  8. ປ້ອງກັນນິ້ວໃນຖົງນໍ້າບີ: ການດື່ມເບຍມື້ລະໜຶ່ງແກ້ວກໍຈະໄດ້ຮັບແມກນີຊຽມ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດນິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ເຖິງ 40%.
  9. ປ້ອງກັນການນອນບໍ່ຫຼັບ: ຊ່ວຍໃຫ້ປະສາດຜ່ອຍຄາຍ ດັ່ງນັ້ນ ການດື່ມເບຍໜຶ່ງຈອກໃນຕອນຄືນຈຶ່ງຄືກັບກິນຢານອນຫຼັບ.

ເບຍມີສານຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຊະນິດ ລວມທັງວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ ເຊັນ: ສັງກະສີ, ແມກນີຊຽມ, ເຫຼັກ ແລະແຮ່ທາດຈໍາເປັນ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນປະສາດ ແລະກ້າມຊີ້ນແຂງແຮງ ເຫດຜົນດີໆຍັງມີອີກລາກຫຼາຍ ເຊັນປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະເບຍຊ່ວຍເສີມສ້າງສະໝອງ.