ດື່ມນົມອຸ່ນໆໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍກ່າວທີ່ຄິດ

ສັງເກດບໍ່ວ່າຕອນເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ແມ່ຍັງຕ້ອງໃຫ້ນົມອຸ່ນໆຈາກເອິກ ຫຼື ຊົງໃສ່ຂວດໃຫ້ດື່ມນັ້ນກໍ່ເພາະວ່ານົມອຸ່ນໆມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ດີຫຼາຍ ແລ້ວຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຫາກເຮົາດື່ມນົມອຸ່ນໆທີ່ມີອຸນຫະພູມເທົ່າກັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າຈາກນົມເພີ່ມຂື້ນ ຊຶ່ງນອກຈາກປະໂຫຍດຂອງນົມອຸ່ນໆແລ້ວເຮົາຍັງອຸ່ນໃຈອີກດ້ວຍວ່າສຸຂະພາບກະດູກຂອງເຮົາຈະແຂງແຮງຂື້ນຕາມໄປດ້ວຍ

ນົມອຸ່ນດູດຊຶມງ່າຍ

ໂດຍປົກກະຕິເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານອຸ່ນ ຮ່າງກາຍຈະອຸ່ນ ແລະ ດູດຊຶມໄດ້ງ່າຍເມື່ອເຮົາຊົງນົມອຸ່ນໆດື່ມກໍ່ເທົ່າກັບວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະດູດຊຶມສານອາຫານເຊັ່ນໂປຕີນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆຈາກນົມໄດ້ດີຂື້ນ ແລະທີ່ສໍາຄັນກະເພາະຂອງເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຮັບບົດໜັກໃນການເຮັດວຽກເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍອາຫານເຮົາຈຶ່ງອີ່ມທ້ອງແບບສະບາຍ ບໍ່ວ່າຈະຊົງດື່ມໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ເກີດຫິວລະຫວ່າງມື້ກໍ່ສາມາດຊົງນົມອຸ່ນໆດື່ມໄດ້ດີກ່ວາໄປຮັບປະທານເຂົ້າໜົມຫວານອີກດ້ວຍ

ດື່ມນົມອຸ່ນປ້ອງກັນໂລກກະດູກພຸນ

ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່ານົມມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແຄລຊຽມໃນນົມທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກກະດູກພຸນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າໃນຊ່ວງໄວເຮົາໄດ້ຮັບແຄລຊຽມຢ່າງພຽງພໍ ກໍ່ຈະຊ່ວຍກະດູກຂອງເຮົາແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ສູງອາຍຸຊຶ່ງເປັນໄວທີ່ມວນກະດູກຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຈະມີການລະລາຍກະດູກຫຼາຍກ່ວາການສ້າງກະດູກ ຜູ້ສູງອາຍຸຈຶ່ງຕ້ອງການແຄລຊຽມຫຼາຍເປັນພິເສດ ການໄດ້ຊົງນົມຜົງແຄລຊຽມສູງອຸ່ນໆດື່ມມື້ລະ 2 ຈອກ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບແຄລຊຽມພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະມື້

ສຸຂະພາບແຂງແຮງດ້ວຍນົມອຸ່ນ   

ນອກຈາກແຄລຊຽມໃນນົມອຸ່ນທີ່ເຮົາຊົງດື່ມຈະຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງແລ້ວ ນົມອຸ່ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຫຼັບຍາກຫຼັບໄດ້ສະບາຍຂື້ນດ້ວຍ ເພາະນົມອຸ່ນຍ່ອຍງ່າຍເມື່ອຊົງດື່ມກ່ອນນອນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມທ້ອງຫຼັບສະບາຍ ແຄລຊຽມຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍລະບົບປະສາດ ແລະ ໂປຕີນຊ່ວຍຄວບຄຸມການນອນຕາມເວລາຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິອີກດ້ວຍ