ດິນເຈື່ອນທີ່ບ້ານທ່າເຮືອເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນ

ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ເວລາປະມານ 3-4 ໂມງຂອງ ວັນທີ 21.7.2015 ເກີດເຫດດິນເຈື່ອນ.
ທີ່ບ້ານທ່າເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກບວກກັບສະພາບພື້ນທີ່ແຖວນັ້ນຢູ່ຕິມກັບແມ່ນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ຕາຝັ່ງເຈື່ອນແລະເຮືອນຊານບ້ານສ່ອງຂອງປະຊາຊົນ ຫຍຸບໂຕລົງໄປເປເພສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍສົມຄວນ