ດອກກະຈຽວ

 

ຊື່­ວິທະ­ຍາ­ສາດ : Cercuma alismatifolia Gagnep
ຊື່­ອື່ນໆ­ : ປະ­ທຸມ­ມາ , ທາງເໜືອເອີ້ນ­ດອກຫ້ານ
ຊື່­ການຄ້າ : Curcuma Sharome
ຊື່ຍ່ອຍ : Paracurcuma
ກຸ່ມ : Patumma
ຖິ່ນ­ກໍາເນິດ ທົ່ວແດນ­ດິນດ້າວເມືອງ­ລາວທຸກ­ພາກສ່ວນ
1. ພັນລະ­ນາ­ຕົ້ນ : ເປັນ­ຟຸ່ມ­ສູງປະ­ມານ 50ຊມ ກວ້າງປະ­ມານ50ຊມ ລໍາ­ຕົ້ນ­ສູງປະ­ມານ 30ຊມກາບໃບ­ສີຂຽວກົກກ້ານ­ສີແດງ ກ້ານໃບ­ຍາວ 10ຊມ ໃບເປັນ­ຊົງ­ຄືໃບກ້ວຍກ້ວງ7.5ຊມ ຍາວ32ຊມ ແຜ່ນໃບ­ລຽບ­ບໍ່­ມີຂົນບໍລິເວັນເສັ້ນ­ທາງ­ກາງໃບ­ອາດ­ມີສີແດງ ບໍ່­ມີເສັ້ນ­ລອຍ ຊໍ່ດອກເກີດ­ຈາກ­ປາຍ­ລໍາ­ຕົ້ນ ກ້ານ­ຊໍ່ດອກ­ຍາວປະ­ມານ 50ຊມ ໃບປະ­ດັບ­ສີຂຽວ ບາງ­ຕົ້ນ­ອາດ­ມີສີຊົມປະ­ສົມ­ນໍາ ໃບປະ­ດັບ­ບໍ່­ມີຂົນ ຂະ­ນາດ­ກວ້າງ2ຊມ ຍາວ2.5ຊມ ໃບປະ­ດັບ­ທາງເທິງ­ມີສີບົວ ອົມ­ສີມ່ວງກວ້າງ3.2ຊມ ຍາວ5.5ຊມ ຈໍານວນໃບປະ­ດັບ­ທາງເທິງຈະ­ແຕກ­ຕາງ­ກັນ­ຕາມ­ຄວາມ­ສົມ­ບູນ­ຂອງ­ຕົ້ນ ແລະ­ສາຍ­ພັນ ດອກ­ສີຂາວ ປາກ­ສີມ່ວງ ປາກ­ມີສັນ­ຕາມແນວຍາວ 2ສັນ ທາງໃນ­ຂອງ­ສັນເປັນ­ສີເຫຼືອງ
2. ການຂະ­ຫຍາຍ­ພັນ ຂະ­ຫຍາຍ­ພັນ­ຈາກແກ່ນ ແຍກເຫງົ້າ ຜ່າເຫງົ້າ ເພາະ­ລ້ຽງເນື້ອເຍື້ອສະ­ພາບ­ປູກ­ທີ່ເຫມາະ­ສົມ ດິນ­ທີ່ລະ­ບາຍນ້ໍາໄດ້­ດີມີອິນ­ຊີວັດ­ຖຸສູງ­ມີແສງແດດກ້າ ເປັນໄມ້ດອກໄມ້ປະ­ດັບຈໍານວນ ໂຄໂມໂຊນ (2n) :32ເວລາ­ພ້ອມປະ­ສົມ 07:30 -11:00
3. ຄຸນປະ­ໂຫຍດ ດອກກະ­ຈຽນ­ກິນໄດ້ ນໍາເອົາດອກອ່ອນ­ມາ­ລວກ ຈ້ໍາກິນ­ກັບແຈ່ວ ຫລືປົ່ນ ກິນ­ສົດກະ­ໄດ້ ບາງທ້ອງ­ຖິ່ນ­ມັກ­ນໍາເອົາດອກກະ­ຈຽວມາເຮັດແກງ­ສົ້ມ ບາງສະ­ຖານ­ທີ່ເອົາມາກິນ­ກັບ­ລາບ ກ້ອຍ ຮ້ານປ້າ­ຫຼ້າ­ຂາຍເຂົ້າ­ປຸ້ນ­ຢູ່ຂ້າງ­ສໍານັກ­ງານ­ນາຍ­ຍົກເອົາມາເຮັດ­ ຜັກແກ້ມເຂົ້າ­ປຸ້ນກະ­ແຊບ­ຄືກັນດອກກະ­ຈຽວມີລົດ­ຊາດເຜັດຮ້ອນ ມີກິ່ນ­ຫອມອ່ອນໆ­ໆ­ ມີຊັບພະ­ຄຸນແກ້ໂລກທ້ອງ­ອຶດ ຂັບ­ລົມແກ້­ມົດ­ລູກ­ອັກເສບ ສໍາ­ລັບ­ຜູ້­ຍິງຫລັງ­ອອກ­ລູກ

ທີ່ມາ www.bailane.com