ດຣາມາທ້າຍເກມຫລັງເຊົາແຮມຕັນລາວແຟນຄັບປາດຫນ້າຊະນະແມນຊິຕີ້ລາວແຟນຄັບໄປຢ່າງວຸດຫວິດ 4-3

ດຣາມາທ້າຍເກມຫລັງເຊົາແຮມຕັນລາວແຟນຄັບປາດຫນ້າຊະນະແມນຊິຕີ້ລາວແຟນຄັບໄປຢ່າງວຸດຫວິດ 4-3

 ບົດສໍາພາດຫຼັງເກມຂອງທີມ ແມນຊິດຕີ້ ແຟນຄລັບ ທີ່ເສຍໃຫ້ທີມ ເຊົ້າແທມຕັນ ແຟນຄລັບ"ຍອມຮັບກັບຜົນການແຂ່ງຂັນທີ່ອອກມາເພາະວ່ານັກເຕະໃນທີມຂອງເຮົາສ່ວນຫຼາຍອາຍຸຍັງນ້ອຍແລະຂາດປະສົບການກັບເກມການແຂ່ງຂັນຊ່ວງທ້າຍເກມເພາະວ່າເກມໄວແລະຮຸນແຮງຫຼາຍຊ່ວງທ້າຍ ແລະ ລູກທີ່ເຮົາເສຍປະຕູທ້າຍເກມກະນັກເຕະເຮົາພາດເອງ. ສໍາຫລັບອາທິດໜ້າແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ຊ້ອມແລະນຳເອົາຈຸດບົກພ່ອງເລັກໆນ້ອຍໃນອາທິດນີ້ໄປປັບປຸງແລະພັດທະນາຕໍ່ໄປ"            ສ່ວນບົດສໍາພາດຫຼັງເກມຂອງທີມ ເຊົາແທມຕັນ ແຟນຄລັບ ທີ່ເອົາຊະນະທີມ ແມນຊີດຕີ້ ແຟນຄລັບ
""ຜົນງານໂດຍລວມມື້ນີ້ແມ່ນເຮົາພໍໃຈທີ່ທີມເອົາຊະນະທີມ ແມນຊິດຕີ້ ໄດ້ເຊີ່ງເຮົາຄິດວ່ານ່າຈະສະເໝີແລ້ວ ແລະ ເຮົາຂໍຊື່ນຊົມນັກເຕະຂອງແມນຊິດຕີ້ທີ່ວ່າສູ້ໄດ້ດີທີມຂອງເຂົາຍັງມີເກມບຸກແລະເກມຮັບທີ່ດີຫຼາຍທັງຍັງມີນັກເຕະທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍມີພະລະກຳລັງຫຼາຍແຕ່ທີມຂອງເຮົາກະຖືວ່າສຸດຍອດທີ່ສາມາດເກັບ3ແຕ້ມໄດ້ທັງທີ່ທີມເຮົາຂາດໂຕຫຼັກໜຶ່ງຄົນທີ່ຕິດພາລະກິດສ່ວນຕົວບໍ່ສາມາດມາແຂ່ງໃນອາທິດນີ້ໄດ້ . ສໍາລັບອາທິດໜ້າແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ປັບປຸງກອງຫຼັງບາງຈັງຫວະຍັງເສຍບານງ່າຍແລະພາດຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍປະຕູ.