ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນຈຶ່ງຄາດຕະກຳເມຍຕົນຕາຍ

ຈາກຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຜົວໄດ້ໃຊ້ມີດແທງເມຍຈົນເສຍຊີວິດ ແລະ ກຳລັງເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເປັນຜົວທີ່ໄດ້ກິນນ້ຳກົດ ກຳລັງນຳສົ່ງໂຮງໝໍຫຼັງຈາກທີມງານໄປເຖິງທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ໄປສຳຫຼວດຈາກພາຍໃນເຮືອນຈົນເຖິງຫ້ອງນ້ຳເຮັດໃຫ້ທີມງານຕ້ອງວຕົກໃຈ ເພາະເຫັນສະພາບທີ່ເກີດເຫດແລ້ວ ມີເລືອດເຕັມທົ່ວຫ້ອງ, ບໍລິເວນໜ້າຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ເຮືອນຄົວມີຜ້າຫົ່ມທີ່ໃຊ້ປົກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮອຍເລືອກນ້ອຍໃຫຍ້ເຕັມກະຈາຍຕິດຕາມຝາຫ້ອງ ຖ້ວຍຈານ ແລະ ໄລການກະຈາຍຂອງເລືອດນັ້ນໄກເຖິງ 3-5 ແມັດ.

ຈາກການບອກເລົ່າຈາກຍາດພີ່ນ້ອງບອກວ່າ ຄູ່ຜົວເມຍນີ້ທີ່ຜ່ານມາກໍເຄີຍມີປາກສຽງກັນຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ກ່ອນມືເກີດເຫດ ຜູ້ເປັນເມຍນັ້ນຈະມີການຝຶກອົບຮົມທ່າງອນເພື່ອຍົກລະດັບ ແລະ ກໍ່ເປັນເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຂົ່ມຂູ່ເມຍໃຫ້ອອກຈາກວຽກປະຈໍາພ້ອມກັບຂູ່ວ່າຈະທຳຮ້າຍຖ້າບໍ່ອອກຈາກການເຮັດວຽກ ທັງ 2 ຈຶ່ງເກີດມີປາກສຽງກັນຂຶ້ນ.

ໃນຊ່ວງແລງຂອງວັນທີ່ 17 ກຸມພາ 2016 ເມື່ອທັງ 2 ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນພີ່ນ້ອງຝ່າຍຜົວ ແລະ ເມຍ ມາໂອ້ລົມປຶກສາໂດຍການໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວໄປຮັບ-ສົ່ງເມຍໄປຮຽນໃນໄລຍະ 3 ມື້ນີ້ ແລະ ຈົນໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັນຢ່າງພໍໃຈທັງ 2 ຝ່າຍ, ແຕ່ຝ່າຍເມຍກໍຍັງເວົ້າກັບທາງພີ່ນ້ອງວ່າບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີລາງສັງຫອນໃນຄວາມຢ້ານວ່າຜູ້ເປັນຜົວຄົງບໍ່ຍອມໃນເລື່ອງນີ້ແນ່ນອນ.

​ໃນ​ຊ່ວງປະມານທ່ຽງຄືນ ວັນທີ 18 20 2016 ເວລາ 01:40 ນາທີ ພີ່ນ້ອງທີ່ອາໃສຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ຍິນສຽງຜິດຖຽງກັນຂອງທັງ 2 ອີກຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງໄຫ້ຈາກຜູ້ເປັນເມຍ. ທາງພີ່ນ້ອງກໍໄດ້ໂທເອີ້ນກັນໃຫ້ມາຊ່ວຍກັນອີກຄັ້ງ ແລະ ເຄາະປະຕູເພື່ອເຂົ້າໄປຂ້າງໃນແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜເປີດໃຫ້. ຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນຫຼານຊາຍທີ່ນອນຢູ່​ຫ້ອງອອກມາເຫັນຕ້ອງຕົກໃຈກັບພາບເຫດການທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເອີ້ນບອກບັນດາປ້າວ່າ ປະຕູຫຼັງບ້ານບໍ່ໄດ້ປິດ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປເບິ່ງ ເມື່ອເຫັນເຫດການກໍເຖິງກັບຕ້ອງຊ໋ອກໄປຕາມກັນ

ພາບເຫດການທີ່ເຫັນຕໍ່ໜ້າທັງຍາດພີ່ນ້ອງຝ່າຍຜົວ ແລະ ເມຍ ຄື: ຮ່າງຂອງເມຍນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດໄຫຼ່ອາບທົ່ວບໍລິເວນ ແລະ ຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນນອນອີງເມຍຢູ່ ພາຍໃນມືກຳມີດເຫຼັ້ມຍາວ ແລະ ຢູ່ໃນອາການສະລຶມສະລື ແລະ ໂທແຈ້ງເຂົ້າເບີໜ່ວຍກູ້ໄພເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຫຼັງຈາກອາສາສະໝັກໜ່ວຍກູ້ໄພມາເຖິງສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ກໍ່ພໍດີພົບກັບກອງຫຼອນບ້ານ ເມື່ອເຫັນວ່າຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນພາຍໃນມືມີອາວຸດກໍ່ບໍ່ກ້າເຂົ້າໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຜົວກໍ່ມີທ່າທີອ່ອນແຮງແລ້ວມີດໃນມືກໍ່ຫຼຸດອອກຈາກມື ທາງອາສາສະໝັກ ແລະ ກອງຫຼອນບ້ານຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປຄຸມຕົວຜູ້ກ່ຽວເອົາໄວ້ ແຕ່ປະກົດວ່າຜູ້ກ່ຽວນັ້ນໝົດແຮງ ທາງອາສາສະໝັກຈຶ່ງໄດ້ສອບຖາມອາການ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ບອກວ່າຕົນໄດ້ກິນນ້ຳກົດເຂົ້າໄປ ທາງອາສາສະໝັກຈຶ່ງຮີບນຳຕົວສົ່ງໂຮງໝໍມະໂຫສົດເພື່ອລ້າງທ້ອງ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາທີ ຊີວິດ.