ຍ່າງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ….. ມີຫວາຈະກ້າວໜ້າ


ເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢ້ານການປ່ຽນແປງ ຈົນບໍ່ກ້າກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຫລືບໍ່
ຄົນເຮັດວຽກທີ່ຢ້ານການປ່ຽນແປງລະບົບການປະຕິບັດງານ ຫລືມີຄວາມຄິດຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງສະສົມຢູ່ໃນຈິດໃຈຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງຫລືພັດທະນາການເຮັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ໃນທີ່ສຸດຈະຖືກຄົນອື່ນແຊງໜ້າໄປ ສະນັ້ນຖ້າຢາກມີຄວາມກ້າວໜ້າຕ້ອງໝັ່ນເຕືອນຕົນເອງຢູ່ສະເໝີວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ດີພໍ ຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າທີ່ເປັນຢູ່
ຕ້ອງເຊື່ອຫມັ້ນວ່າຕົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະຍອມຮັບນັບຖືໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ…. ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ງ່າຍໆກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຍາກຂຶ້ນ
ເພາະຖ້າເປັນເລື່ອງງ່າຍກໍຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ບໍ່ຍາກ ຊຶ່ງຄົນເຮົາເມື່ອເຮັດເທື່ອທຳອິດແລ້ວປະສົບຄວາມສຳເລັດ ກໍຈະເກີດກຳລັງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງອື່ນໆ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ… ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂໍຢ້ຳວ່າການປັບປຸງປ່ຽນແປງຕ້ອງເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢຸດບໍ່ໄດ້ ເພາະການຢູ່ກັບທີ່ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອື່ນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ກໍເທົ່າກັບເຮົາກຳລັງຖອຍຫລັງລົງໄປທຸກມື້

 

ທີ່ມາ: Laopost.com