ຊ່ວຍນ້ອງແດ່! ເງິນຍັງບໍ່ພໍຜ່າຕັດ (ນາງສັ້ນ ເປັນປ້າງກິນເລືອດ)

ນາງ ສັ້ນ ເປັນປ້າງກິນເລືອດ ບໍ່ມີເງິນປິ່ນປົວ ເພາະຄອບຄົວຍາກຈົນ ຢູ່ບ້ານ ໜອງຂີ້ຕົມ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ທຸກຄັ້ງທີ່ມີອາການ ພໍ່-ແມ່ຕ້ອງຫາເງີນຊື້ເລືອດຕື່ມໃຫ້ລູກສາວ ທ່ານໝໍບອກວ່າ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜ່າຕັດປະມານ 7,250,000 ກ່ວາກີບ. ແຕ່ຄອບຄົວຂອງຕົນບໍ່ມີເງີນກໍ່ເລີຍພາລູກສາວກັບຄືນມາປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ. ເຊີ່ງໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ໄດ້ລະດົມທຶນໄປແລ້ວ ແຕ່ເງີນທີ່ໄດ້ຍັງບໍ່ພໍປະມານ 2,250,000 ກ່ວາກີບ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງວອນທ່ານຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍເພື່ອລະດົມທືນຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງເພື່ອປິ່ນປົວ.

ທ່ານໃດຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານການຄ້າ ຕາມເລກບັນຊີ ຊື່ ທ້າວ ແວ ພໍ່ຂອງ ນາງສັ້ນ ຜູ້ປ່ວຍ.


ເບີໂທຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ: 030 9193720 ທ້າວແວ, 020 999-23777 ແລະ 0309543855

ບັນຊີທະນາຄານການຄ້າ ເລກບັນຊີ: 0311 2020 1192 019001 (ອອກຊື່: ທ້າວ ແວ)

----------------------------------------------------------------------------------------------

ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກເພຈ໌: ຜູ້ໃຫ້ Givers