ຊ່ວຍນ້ອງແດ່!! ນ້ອງ ສາຍຝົນ ທ່ານຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍ

ຝາກທຸກທ່ານທີ່ມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍ ນ້ອງ "ສາຍຝົນ" ເມືອງແສນ ອາຍຸ 16 ປີ ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນ້ອງເປັນເດັກເກີດມາຮ່າງກາຍບໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ມີພະຍາດແຊກຊ້ອນເຂົ້າມາເພີ້ມ ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວຢູ່ໃນຊົນຊັ້ນທຸກຍາກບໍ່ມີປັດໃຈໃນການປິ່ນປົວນ້ອງພຽງພໍ.

ຈິ່ງສົ່ງເລື່ອງມາຫາຫນ່ວຍງານ ອະໂຫຼ (ALO) ຊ່ວຍເປັນສື່ກາງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ມີນໍ້າໃຈໃນສັງຄົມຜ່ານສື່ອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງສາຍຝົນ.

 

ທ່ານທີ່ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ຖາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງສາຍຝົນໄດ້ທີ່:

ບັນຊີເງິນກີບທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໝາຍເລກ: 010120001223764001 (ອອກຊື່: SAIFON MS)

ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ :020 55427130, 56755294

ພຽງ 1 ແຊຣ ທ່ານກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍນ້ອງສາຍຝົນໄດ້!!

 

"ໜ່າຍງານອະໂຫຼ (ALO) ສື່ກາງສັງຄົມລາວ"