ຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ບໍ່ຄວນເຮັດສິ່ງນີ້ເດັດຂາດ

ຜູ້ຍິງ ຕ້ອງຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າເອິກ, ປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສາວໆຄິດໜັກ, ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະມີອາການຂ້າງຄຽງ ທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ມີວັນເຂົ້າໃຈ ເພາະອາການເຈັບທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນນັ້ນທໍລະມານຫຼາຍ, ມື້ນີ້ ເຮົາມີສາລະດີໆມາຝາກທຸກທ່ານ ວ່າໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນມີຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ ເພາະຖ້າເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນເສຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາເຮັດວຽກໜັກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະຍັງອາດເພີ່ມອາການເຈັບທ້ອງ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນມີ 1. ບໍ່ຄວນມີເພດສຳພັນ 2. ບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດແອວກໍຮໍລ 3. ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທອດ/ຈືນ ທີ່ມັນເກີນໄປ 4. ບໍ່ຄວນກິນໝາກໄມ້ແຊ່ເຢັນ ແລະບໍ່ຄວນດື່ມເຄື່ອງດື່ມແຊ່ເຢັນ 5. ບໍ່ຄວນນຸ່ງໂສ້ງທີ່ຮັດຈົນເກີນໄປ 6. ບໍ່ດື່ມຊາ ແລະກາເຟ 7. ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກ 8. ບໍ່ຄວນກິນເຄັມຈົນເກີນໄປ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະເດືອນມາປົກກະຕິ ແລະບໍ່ເຈັບທ້ອງໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນ