ຊົມເຊີຍທີ່ພາກັນປະຕິບັດໄດ້ ລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກໄລຍະປີໃໝ່ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ

         ຜ່ານການລົງຕິດຕາມສະພາບລາຄາສິນຄ້າໃນໄລຍະສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ 2017 ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງນັກຂ່າວພວກເຮົາເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດໂພນສະຫວ່າງ, ຕະຫຼາດສະພານທອງ, ຕະຫຼາດຂົວດິນ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆເຫັນວ່າສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງບໍລິໂພກຫລາຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິເຊັນ: ຊີ້ນງົວລາຄາຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ 70-75 ພັນກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໝູ 30-35 ພັນກີບ/ກິໂລ, ເປັດ-ໄກ່ 40-45 ພັນກີບ/ກິໂລ, ປານິນກະຊັງ 16-18 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາພືດຜັກຕ່າງໆກໍມີບາງຊະນິດມີລາຄາຫຼຸດລົງ ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນກໍພຽງປະມານ 1 - 2 ພັນກີບ. ຕາມລະດູການຂອງມັນຄື: ຜັກກາດຂາວ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກຫົ່ມ, ຜັກຫອມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກນາວ ແລະ ອື່ນໆ.

      ໃນຂະນະທີ່ຊາວຄ້າຂາຍກໍຍອມຮັບວ່າ: ໃນໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນນີ້ລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກແມ່ນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິດີຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ, ທັງນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນວັນສຳຄັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ກໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າບໍ່ມີການເໜັງຕີງ.

        ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍຄວນຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຢູ່ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິເພື່ອສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລຳພັງດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ