ຊົມເຊີຍ! ນັກຮຽນລາວຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 7

      ຊົມເຊີຍ! ນັກຮຽນລາວຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ໃນການແຂ່ງຂັນຄໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 7 ທີ່ ສປປ ລາວເປັນເຈົ້າພາບໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຫໍວັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂະນະທີ່ ລາງວັນທີ 2 ເປັນຂອງຟິລິບປິນ ແລະ ທີ 3 ແມ່ນໄທ.

The winner is Lao PDR  for the 7th ASEAN QUIZ ..wow ..wonderful !!!

24/8/2016

Cr: Lamphieng