ຊຸດຂາວເລັງສອຍກອງຫຼັງອະລິຮ່ວມເມືອງອັດຫຼັງບ້ານ

 

“ມາກາ” ຕີຂ່າວຊ່ວຍ ເຣອັນ ມາດຣິດ ທໍາມາຫາກິນດ້ວຍການເວົ້າເປັນໄນວ່າ ຊີເນດີນ ຊີດານ ສົນໃຈຢາກໄດ້ ໂຄເຊ ມາເຣຍ ຄິເມເນດ ກອງຫຼັງທີມຊາດອູລູກວາຍຂອງ ແອັດເລຕິໂກ ມາດຣິດ ທີມເພື່ອນບ້ານ ຄູ່ອະລິຮ່ວມເມືອງມາອັດຮອຍຮົ່ວແນວຮັບ ແລະ ເປັນອະນາຄົດໄລຍະຍາວ ແຕ່ງານນີ້ອາດຈະຕ້ອງມັດມືຊົກດ້ວຍການຊື້ອອກຈາກສັນຍາ ເພາະທີມ “ກາໝີ” ຕ້ອງບໍ່ຍິນດີຂາຍໃຫ້.

 

“ມາກາ” ສື່ດັງເມືອງກະທິງຕີຂ່າວ ເຣອັນ ມາດຣິດ ທີມຍັກໃຫຍ່ຈາກ ລາ ລີກາ ສະເປນ ເລັງດຶງ ໂຄເຊ ມາເຣຍ ຄິເມເນດ ກອງຫຼັງດາວລຸ້ງຂອງທີມ ແອັດເລຕິໂກ ມາດຣິດ ມາເປັນອະນາຄົດໃນແນວຮັບໄລຍະຍາວ ທົດແທນນັກເຕະຕົວຫຼັກໜ້າເກົ່າໆທີ່ອາຍຸອານາມນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຜົນງານເລີ່ມຕົກຕ່ຳ.

 

ມາດຣິດ ຂອງກຸນຊື ຊີດານ ຖືກຫຼິ້ນຂ່າວໜາຫູວ່າກຽມຍົກເຄື່ອງແນວຮັບໃຫ້ແຂງແກ່ນ ແລະ ສົດໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ ເປເປ ກອງຫຼັງທີມຊາດປັອກຕຸຍການຟອມຕົກສ່ວນ ເຊຄິໂອ ລາມອສ ກໍເບິ່ງວ່າຈະກາຍຈຸດສູງສຸດຂອງຕົນເອງມາແລ້ວເຊັ່ນກັນ ເຮັດໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ ຣາຟາເອວ ວາຣານ ທີ່ພໍຝາກອະນາຄົດໄວ້ໄດ້.

 

ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ລາຊາຊຸດຂາວ ຖືກກ່ຽວໄປຫານັກເຕະຄື ມາກິນຢອສ ກອງຫຼັງແຊມບາຂອງ ເປເອັດເຊ ແຕ່ບັນຫາຄື ອະດີດດາວເຕະ ໂຣມາ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ ບາເຊໂລນາ ດ້ວຍເຮັດໃຫ້ ມາດຣິດ ຕ້ອງຊອກຕົວເລືອກໄວ້ຫຼາຍໆທາງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ໂຄເຊ ມາເຣຍ ຄິເມເນດ ກອງຫຼັງອູລູກວາຍທີ່ພັດທະນາຝີຕີນຂຶ້ນມາແບບຂ້າມຂັ້ນ ແຕ່ບັນຫາຄືເຂົາເປັນນັກເຕະທີມອະລິຄື “ກາໝີ” ເຮັດໃຫ້ ມາດຣິດ ຄົງຕ້ອງຍື່ນຂໍ້ສະເໜີລາຄາ 65 ລ້ານເອີໂຣຊື້ຈາກສັນຍາສະຖານດຽວ.