ຊີວິດ​ຄູ່ຍຸກ 4.0

ໃນໂລກຍຸກດິຈິຕ​ອນທຸກວັນນີ້ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຕ່າງເຮັດວຽກນອກບ້ານ​ໝົດ. ຜູ້ຍິງຫາລາຍໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຜູ້ຍິງມີຂີດຄວາມອົດທົນລົດລົງ ຜູ້ຍິງໄປຫຼາຍ ​ແລ້ວຜູ້ຊາຍ​ເດຕ້ອງປ່ຽນຫຍັງແດ່ ຄິດ​ອອກ ມາຊວນຄິດຊີວິດຄູ່.

1.ເມື່ອຜູ້ຍິງເຮັດວຽກຫາລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ ບາງຄົນມີຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ການງານສູງກວ່າ ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າ ລະດັບການ​ເພິ່ງ​ພາກໍໜ້ອຍລົງ ໂອກາດທີ່ຄອບຄົວຈະເກີດບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງກໍເປັນໄປໄດ້ສູງ ທັງຄູ່ຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມສໍາພັນດ້ວຍກັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໂດຍສະ​ເພາະຝ່າຍຊາຍທີ່ຕ້ອງປັບຕົວປັບໃຈຍອມຮັບບົດບາດທີ່ເດັ່ນໜ້ອຍລົງຂອງຕົນເອງໄດ້.

2.ປັບພູມຕ້ານທານໂດຍປະເມີນສິ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄວ້ກ່ອນເຊັ່ນ ສິ່ງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນຄືສາມີຮູ້ສຶກເສຍໜ້ານໍາໄປສູ່ບັນຫາມີພັນລະ​ຍາ​ນ້ອຍ (ເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຮູ້ສຶກດ້ອຍຄ່າຂອງຕົນ) ຜູ້ຍິງບາງຄົນໃຫ້ເວລາທຸ່ມເທກັບການວຽກຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວ ຝ່າຍຊາຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ໜັ້ນຄົງພາຍໃນຢູ່ແລ້ວກໍລະແວງວ່າຝ່າຍຍິງມີຊາຍອື່ນເປັນຕົ້ນ.

ເລື່ອງແບບນີ້ຖ້າປະເມີນໄວ້ກ່ອນອາດເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວກຽມໃຈດີຂຶ້ນເຝົ້າລະວັງຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນໄດ້ດີຂຶ້ນແກ້ໄຂບັນຫາການຜິດ​ຖຽງທີ່ວ່າອາດນໍາໄປສູ່ການຫຍ່າຮ້າງໃນທີ່ສຸດ.

3.ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ້ອງກັນແກ້ໄຂຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງຊີວິດຄູ່ຍຸກໃຫມ່ຄືຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈບວກດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ້ອງກັນບັນຫາກ່ອນກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ທັງນີ້ມີຫລັກຢູ່ວ່າທັງຄູ່ຈະຕ້ອງກາດບໍ່ຕົກຫມາຍເຖິງຕ້ອງມີພະລັງ ທີ່ຈະຍ່າງໄປຂ້າງຫນ້າດ້ວຍກັນທັງຄູ່ເບິ່ງໃຫ້ເຫັນອະນາຄົດທີ່ຮ່ວມກັນ

4.ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງຝ່າຍຊາຍລວມທັງຄວາມຮູ້ສຶກສູນເສຍບົດບາດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນຄວາມສໍາພັນໄປຂອງຝ່າຍຊາຍສາມາດບັນເທົາໄດ້ດ້ວຍການເວົ້າລົມກັນແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກກັນພາຍໃຕ້ຫຼັກຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຫຼັກ ເຫດຜົນໃຫ້ຫຼາຍເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈອີກຝ່າຍໃຫ້ຫຼາຍ (ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ)

5.ຄວນຫຼີກລ່ຽງການປຽບທຽບເຊັ່ນບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງໃຜສໍາຄັນກວ່າກັນ ໃຜມີຕໍາແໜ່ງໃຫຍ່ກວ່າຫຼື ໃຜທີ່ເຮັດລາຍໄດ້ເຂົ້າ​ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ ຈື່ໄວ້ວ່າມີວິທີເວົ້າທີ່ຈະສາມາດຫຼີກລ່ຽງສະຖານະການການປຽບທຽບ ໄດ້ສະ​ເໝີ​ເຊິ່ງຈໍາເປັນຫຼາຍໃນຄວາມສໍາພັນຍຸກໃໝ່.

6.ຮັກແລ້ວສະແດງອອກນຳ​ ຝ່າຍຍິງເມື່ອຮູ້ວ່າຝ່າຍຊາຍມີຈຸດອ່ອນ ການຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍ ໂດຍພັນລະຍາສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ສາມີຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ການໃຫ້ກຽດເຊັ່ນ ໃຫ້ເວລາ ໃຫ້ໂອກາດ ຝ່າຍຍິງອາດຫາເວລາ "ພິເສດ" ຂອງທັງຄູ່ ຫຼື ໃຫ້ໂອກາດຝ່າຍຊາຍໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ສະແດງບົດບາດຊ່ວຍເຫຼືອຝ່າຍຍິງແດ່.

ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງຢ່າ​ຜິດພາດກ່າວຖ້ອຍວາຈາລ່ວງທວງບຸນຄຸນ ລະມັດລະວັງຄວາມຄິດ ແລະການສະແດງອອກຢ່າໃຫ້ແຂງກະດ້າງຈົນເກີນໄປຖ້າເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນມາ​ແທ້ໆ ກໍສົມຄວນທີ່ຈະກ່າວຄໍາຂໍໂທດ ເຕືອນຕົວເອງໃນເລື່ອງການໃຫ້ກຽດສາມີເບິ່ງແຍງຄວາມຮູ້ສຶກ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

​ເທົ່າ​ນີ້​ຊີວິດ​ຄູ່​ກໍ​ຍືນ​ຍາວ​ໝັ້ນ​ແລ້ວ ຄິດ​ອອກ ກໍ​ດີ​ໃຈ​ນຳ