ຊີວິດອາພັບ-ຕົກອັບແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍສິ່ງນີ້

ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງບາງຄົນຕັ້ງໃຈເຮັດຄວາມດີ ຫຼືດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ພັດບໍ່ໄດ້ີັຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງທີ່ຄວນເປັນ ຫຼືເວົ້າງ່າຍໆ ວ່າເຮັດບຸນບໍ່ຂຶ້ນ,ທຳມາຫາກິນລຳບາກ ເປັນແບບນີ້້ບາງຄັ້ງອາດບໍ່ໄດ້ເກີດກັບໂຕເຮົາ ແຕ່ອາດເປັນເລື່ອງເຈົ້າກຳນາຍເວນ ທີ່ກຳລັງຈ່ອງດຶງຊີວິດຂອງທ່ານຢູ່ ເຊິ່ງມີວິທີ ແລະຄຳແນະນຳໃນການແກ້ກຳດັ່ງນີ້:

1. ຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ ການຂໍຂະມາພໍ່ແມ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ຕິດຂັດ ບໍ່ມີອຸປະສັກມາເຮັດໃຫ້ເດືອດຮ້ອນໃຈ ເພາະຄຳເວົ້າຂອງພໍ່ແມ່ ແລະບາລະມີຂອງເພິ່ນມີຄວາມສັກສິດຫຼາຍ ປຽບດັ່ງພະອໍລະຫັນໃນເຮືອນ ເພາະສະນັ້ນ, ຫາກຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເຮັດຫຍັງກໍຕິດຂັດໄປໝົດ ລອງປະຕິບັດເບິ່ງເດີ.

2. ເຮັດບຸນດ້ວຍການໄຖ່ຊີວິດສັດ ອະນິສົງຂອງການໄຖ່ຊີວິດງົວຄວາຍ, ໝູໝາ, ປານົກ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຍືນຍາວປາສະຈາກທຸກໂສກໂລກຮ້າຍ, ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ເລື່ອງຄັບແຄ້ນໃຈຈະຜ່ອນຄາຍຫາຍໜີ ແລະເປັນທີ່ເຄົາລົບເມດຕາຈາກຜູ້ອື່ນ.

3. ຕື່ມນ້ຳມັນຕະກຽງ ການເຮັດບຸນດ້ວຍການຕື່ມນ້ຳມັນຕະກຽງມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດສະຫວ່າງສະໄຫວ ແລະມີສະຕິປັນຍາ, ຊີວິດມີໂຊກມີລາບ, ອຸປະສັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມືດມົນກໍຫ່າງຫາຍໄປ, ຖານະການເງິນດີຂຶ້ນ ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າການຖວາຍນ້ຳມັນຕະກຽງຈະຕໍ່ອາຍຸໄຂ ແລະດວງຊະຕານຳອີກ. ການຕື່ມນ້ຳມັນຕະກຽງອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ (ເພາະຢູ່ວັດມີໄຟຟ້າໃຊ້ໝົດແລ້ວ) ເຮົາອາດຈະປັບດັດມາເປັນຖວາຍດອກໄຟ, ທຽນໄຂ ຫຼືໂມທະນາປັດໄຈຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າຊ່ວຍວັດ.

4. ສ້າງກຳດີ (ຄິດດີ, ເວົ້າດີ, ເຮັດດີ) ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈວ່າຊາດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືໃນອະດີດທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃດໆມາ ແຕ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ແກ້ກຳໄປແລ້ວ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ລືມຄືການບໍ່ກໍ່ບາບກຳເພີ່ມ. ແຕ່ສ້າງກຳດີໃຫ້ກັບຕົນເອງດ້ວຍການຄິດດີ, ເວົ້າດີ, ເຮັດດີ ບໍ່ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນເກາະກຳບັງທ່ານຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ