ຊາເປືອກເລມອນແບບອິດຕາລຽນດື່ມແລ້ວບຳລຸງສຽງແກ້ສຽງແຫບ

 

 ບໍ່ວ່າຈະເວົ້າຈະລົມໃນຫ້ອງປະຊຸມກ່າວປາໄສໃນງານລ້ຽງຕ່າງໆພຶດຄິກຳເລົ່ານີ້ນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາການເຈັບແລະລະຄາຍເຄືອງຄໍຈົນເຮັດໃຫ້ສຽງແຫບແຫ້ງ. ນອກຈາກລົດການໃຊ້ສຽງລົງແລ້ວການຊົງຊາດື່ມຮ້ອນໆເພື່ອບຳລຸງສຽງກໍ່ເປັນອີກໜື່ງໂຕຊ່ວຍດ້ວຍເປືອກໝາກເລມອນຕ່າງມີຊັບພະຄຸນຊ່ວຍຄືນຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນແກ່ເສັ້ນສຽງແລະຊ່ວຍບັນເທົາອາການລະຄາຍເຄືອງຄໍໃຫ້ເຊົາໄດ້

  • ໂດຍມີສູດງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

ສ່ວນປະສົມ

  • ເປືອກໝາກເລມອນສົດຂູດ2ບ່ວງກາເຟ
  • ໃບເສັດແຫ້ງ1ບ່ວງກາເຟ
  • ໃບໄທມແຫ້ງ1/2ບ່ວງກາເຟ
  • ນ້ຳຮ້ອນ1ຈອກ
  • ນ້ຳເລມອນ1/2ໜ່ວຍ
  • ນ້ຳເຜີ້ງ1ບ່ວງແກງ​

ວິທີຊົງ:ໃສ່ເປືອກໝາກເລມອນ,ໃບເສັດ,ໃບໄທມລົງໃນຈອກນ້ຳຮ້ອນປິດຝາແກ້ວໄວ້15ນາທີຈາກນັ້ນກອງເອົາແຕ່ນ້ຳໃສ່ອີດຈອກໜື່ງເຕີມນ້ຳເລມອນແລະນ້ຳເຜີ້ງຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວດື່ມ

 

----------------------------------------------------------------------------