ຊາວເມືອງມໍລະດົກໂລກຊື່ນຊົມ! ຕຸບີ່ ນັກຮ້ອງສາວສຽງດີ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນທູດວັດທະນະທຳ

ຕຸລີ່ ບີດາລັກ ນັກຮ້ອງສາວຈາກເມືອງມໍລະດົກໂລກ ນອກຈາກຈະມີທຸລະກິດກຫຼາກຫຼາຍທັງຮ້ານກິນດ່ື່ມ ແລະມີນ້ຳຫອມເປັນແບຣນຂອງຕົນເອງ ປັດຈູບັນສາວເກັ່ງຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກທີ່ມອບຫມາຍຕຳແຫນ່ງອັນຊົງກຽດ ກໍ່ຄືເປັນທູດວັດທະນະທຳການທ່ອງທ່ຽວ ໂຄງການອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາເມືອງຫລວງພະບາງ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ ໂດຍໂຄງການ GIZ ການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະພັນເອີຣົບ