ຊາວບ້ານລາດຫານ ພໍໃຈການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟ

ຊາວບ້ານລາດຫານ ພໍໃຈການຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟ 
ຊາວບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພໍໃຈຜົນການຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ຂະນະນີີ້ກຽມພ້ອມຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງອອກ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
ຕາມການລາຍງານໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຫຼວງອາໄພ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມຄະນະໄດ້ເດີນທາງໄປພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງສໍາຫຼວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ຈະສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານລາດຫານເປັນ ບ້ານໜຶ່ງຂອງເມືອງງາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຊ່ວງອຸດົມໄຊກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ເນື້ອທີ່ດິນນາ, ດິນປຸກສ້າງ, ດິນທໍາການຜະລິດ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະອື່ນໆນັ້ນປະຊາຊົນ ແມ່ນໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຕົວຈິງ ເພື່ອຈະໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງທີ່ກີດຂວາງອອກໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາ.
ຊາວບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພໍໃຈຜົນການຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ຂະນະນີີ້ກຽມພ້ອມຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງອອກ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.


ຕາມການລາຍງານໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຫຼວງອາໄພ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມຄະນະໄດ້ເດີນທາງໄປພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານລາດຫານ ເມືອງງາແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງສໍາຫຼວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ຈະສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານລາດຫານເປັນ ບ້ານໜຶ່ງຂອງເມືອງງາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຊ່ວງອຸດົມໄຊກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ເນື້ອທີ່ດິນນາ, ດິນປຸກສ້າງ, ດິນທໍາການຜະລິດ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະອື່ນໆນັ້ນປະຊາຊົນ ແມ່ນໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດພື້ນທີ່ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຕົວຈິງ ເພື່ອຈະໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງທີ່ກີດຂວາງອອກໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາ.

Cr: http://www.sedthakid.la