ຊາວນາຊາວສວນ ເມືອງໄຊທານີ ເລີ່ມເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ

ປັດຈຸບັນ ຊາວນາ-ຊາວສວນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພວມກະກຽມ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ເຊັ່ນ: ເຂົ້ານາປີ, ພືດຜັກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກຳ.

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນລະດູນີ້“2015” ຂອງຊາວນາ-ຊາວສວນ ເມືອງໄຊທານີ ສາມາດປະຕິບັດ“ປັກດຳ“ ໄດ້1.047 ເຮັກຕາ (ເຂົ້າຈ້າວມີ 25 ເຮັກຕາ)ສະເລ່ຍຜົນຜະລິດ 4,5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ປູກພືດຜັກໄດ້ 394 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 4.432 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຕິບັດໄດ້ 60 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 840 ກວ່າໂຕນ ພ້ອມນີ້ຍັງມີພືດອຸດສາຫະກຳ ເຊິ່ງສາມາດປະ ຕິບັດໄດ້ 267 ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍຜົນຜະລິດ ໄດ້ປະມານ 5.000 ໂຕນ.