ຊາວກະສິກອນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາປີໄດ້ 67.715 ເຮັກຕາ .

ຂະແໜງການປູກຝັງ ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015 ຕາມແຜນການຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2015 ໃນທົ່ວແຂວງຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 82.220 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນແນວປູກ 4.933ໂຕນ , ຄາດຄະເນສະມັດຖະພາບສະເຼ່ຍໃຫ້ໄດ້ 3,8ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 312.200ໂຕນ ການຜະລິດເຂົ້ານາປີໄດ້ເລີ່ມລົງມືມາແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2015ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໂຕຈິງໄດ້ 73.068 ເທົ່າກັບ 89% ຂອງເນຶື້ອທີ່ແຜນການ ສາມາດປັກດຳໄດ້ 67.715ເຮັກຕາ.

ການປູກພຶດລະດູຝົນ ເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງໄດ້ 4.722ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 15.14ໂຕນ ,ຜ່ານການປູກພຶດລະດູຝົນໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກ ວັນທີ່ 15 ພຶດສະພາ 2015 ມາຮອດປະຈຸບັນປູກພຶດໄດ້ເນື້ອທີ່ 4.716ເຮັກຕາ 99% ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ຕາມແຜນຂອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນແມ່ນ ຢຸດຕິການເຮັດໄຮເລື່ອລອຍ ຫັນມາເຮັດໄຮ່ຄົງທີ່ .

ທີ່ມາ CRI-FM93