ຊັອກ! ຜີກະຫັງລັກກິນງົວຊາວບ້ານ

ປະຊາຊົນບ້ານ ນາອຸດົມ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈົ່ມເດືອດຮອດຍ້ອນມີຜີກະຫັງ ຈອບງົມມືດມາລັກຂ້າງົວຊາວບ້ານໃນເວລາກາງຄືນ ໂດຍບໍ່ແບກບໍ່ຫາມໄປຫມົດໂຕ ແຕ່ຖິ້ມຊາກສົບໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເບິງຕາງຫນ້າ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆແຕ່ກໍຍັງຈັບຄົນຮ້າຍທີ່ມີຊື່ວ່າ'ຜີກະຫັງ'ບໍ່ໄດ້ເລີຍ. Cr.somyod