ຊອງນ້ອຍໆນີ້ ເກັບໄວ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ

ຊອງນ້ອຍໆນີ້ ເກັບໄວ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ

ເວລາເຮົາຊື້ເຄື່ອງຂອງກິນສຳເລັດຮູບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງເຊັ່ນເກີບ ກໍ່ມັກຈະເຫັນຊອງສານກັນບູດນ້ອຍໆຢູ່ນຳ , ຄິດວ່າຫຼາຍຄົນຄືຊິເປັນຄືກັນປະມານວ່າບໍ່ຫຼາຍເລື່ອງດຶກລົງກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອເລີຍ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າໃນນັ້ນຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ອີກຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ພະລັງງານ ແລະເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານອີກ. ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຕ້ອງເກັບໄວ້ໄກໆຈາກເດັກເທົ່ານັ້ນກໍ່ພໍ.
ປະໂຫຍດ ຂອງຖົງສານກັນບູດນັ້ນກໍ່ຄື
1. ໂທລະສັບມືຖືຕົກນໍ້າກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກຄັ້ງ ພຽງແຕ່ເອົາໂທລະສັບທີ່ປຽກນໍ້າໄວ້ໃນພື້ນທີ່ປິດທີ່ຊອງກັນບູດຢູ່ ຂ້າມຄືນມາມື້ອື່ນໂທລະສັບຂອງທ່ານກໍ່ຈະຟື້ນຄືນຊີບກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ຄືເກົ່າອີກ.

2. ຊ່ວຍກຳຈັດຮອຍເປື້ອນຈາກລົດທີ່ຈອດໄວ້ ແລະນໍ້າໝອກຈັບແລ້ວເກີດເປັນຄາບຕາມແວ່ນຕ່າງໆນັ້ນ ໃຫ້ເອົາຖົງສານກັນບູດນັ້ນວາງໄວ້ໃນລົດ ຄາບນັ້ນກໍ່ຈະຫາຍໄປ.

3. ຊ່ວຍຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມີດແຖ ວິທີໃຊ້ຄືໃຫ້ເອົາມີດແຖໄປໄວ້ໃນກັບ ຫຼື ຊອງທີ່ມີຖົງສານກັນບູດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ແຫ້ງມີດແຖບໍ່ເກີດໝ້ຽງງ່າຍ.

4. ຊ່ວຍໃຫ້ກະເປົາໃສ່ເສື້ອຜ້າບໍ່ອັບ ບໍ່ຊຸ່ມ ປາສະຈາກການເກີດເຊື້ອລາຕ່າງໆ ພຽງແຕ່ເອົາຊອງກັນບູດນ້ອຍໆນັ້ນໄວ້ຢູ່ໃນກະເປົາ ກໍ່ສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງໄດ້ເລື່ອງທີ່ຈະເກີດເຊື້ອແບັດທີເຣຍໃນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານອີກ.

5. ຊ່ວຍຮັກສາພາບຖ່າຍເກົ່າໆບໍ່ໃຫ້ຈືດຈາງ ເພາະຮູບພາບເຫຼົ່ານັ້ນເມື່ອຖືກເກັບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຊຸ່ມກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂຶ້ນໄຄ ຫຼືຕົກໂໝກໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີຊອງສານກັນບູດນີ້ຢູ່ນຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາບເຫຼົ່ານັ້ນແຈ້ງຊັດເຈນໄດ້ຕະຫຼອດ.