ຈົນບໍ່ຢາກເຊື່ອ!!! ຄົນແບນຊິກມີເງິນຝາກສູງເຖິງ 990 ຕື້ EURO

         ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແບນ​ຊິກ​ລະບຸ​ວ່າ ປະຊາຊົນ​ແບນ​ຊິກ​ຍັງ​ຄອງ​ແຊ໋ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ໃນ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ ​ໂດຍ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ 2 ຂອງ​ປີ 2016 ນີ້ ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກ​ບຸກຄົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ເຖິງ 990 ຕື້​​ເອີ​ໂຣ.       

       ຕາມ​ຂ່າວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຈາກ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແບນ​ຊິກ​ລະບຸ​ວ່າ ຄົນ​ແບນ​ຊິກ​ຍັງ​ເປັນ​ແຊ໋ມ​ເງິນ​ຝາກ​ ​ແລະມີ​ນິດ​ໄສ​ມັກ​ທ້ອນ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ໃນ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ 2 ຂອງ​ປີ​ນີ້ ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກ​ບຸກຄົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ເພີ່ມ​ສູງ​ເຖິງ 990 ຕື້​ເອີ​ໂຣຫຼື​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຫຼາຍ​ກວ່າ 2 ຕື້​ເອີ​ໂຣ ຍິ່ງ​ກວ່າ​ນັ້ນ ຄອບຄົວ​ຢູ່​ແບນ​ຊິກ 70% ມີ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ​ໂດຍ​ຄົນ​ແບນ​ຊິກ​ມັກ​ຝາກ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຕະຫຼອດ​ມາ ອັດຕາສ່ວນ​ຂອງ​ເງິນ​ຝາກ​ຄິດ​ເປັນ 12% ຂອງ​ລາຍ​ໄດ້ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກ​ທະນາຄານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຕະຫຼອດ​​ເວລາ ນອກຈາກ​ນີ້ ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ກໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຕາມ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ​ລົງທຶນ​ທີ່​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

     ທະນາຄານ​ແບນ​ຊິກ​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຂອງ​ຄົນ​ແບນ​ຊິກ​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ເກັບ​ເປັນ​ເງິນສົດ​ຫຼື​ເງິນ​ຝາກ​ບັນຊີ​ທະນາຄານ ທັງ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ລວມ​ເງິນ​ລົງທຶນ​ໃນ​ຕາສານ​ໜີ້, ຫຸ້ນ ຫຼື​ຮູບ​ແບບ​ການ​ລົງທຶນ​ອື່ນໆ, ຊຶ່ງ​ຄົນ​ແບນ​ຊິກ​ມີ​ຖານະ​ຮັ່ງມີ​ອາຍຸ​ລະຫວ່າງ 55-64 ປີ ທີ່​ຈະ​ໝົດ​ພາລະ​ໃນ​ການ​ຜ່ອນ​ເຮືອນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເກັບ​ທ້ອນ​ເງິນ​ຝາກ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສວຍ​ໃນ​ຕອນ​ເຂົ້າ​ບຳນານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະບາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສງຄົມ.