ຈູເວນຕຸດໄດ້ກອງໜ້າຄົນໃໝ່ແລ້ວ

OFFICIAL: Juventus ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ  Mario Mandžukić  ກອງໜ້າຈາກ Atlético Madrid ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໂດຍເຊັນສັນຍາເປັນເວລາ 4 ປີ ແລະມີຄ່າໂຕຢູ່ທີ່ €19m