ຈື່ໄວ້!!! ຢ່າກາຍທາງມ້າລາຍ! ຝ່າຝືນຕ້ອງຖືກແບບນີ້

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ! ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດອອກມາດຕະການໃໝ່ ສະນັ້ນຝາກເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນໃນການລໍຖ້າໄຟແດງ ຫ້າມຢຽບທາງມ້າລາຍ ຫລື ກາຍທາງມ້າລາຍເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດໄດ້ປັບໃໝ່ເພີ່ມສິບເທົ່າ ລົດຈັກ 300.000 ກີບ ສ່ວນລົດໃຫຍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າລົດຈັກ
ບ້ານຈະເຮືອງເມືອງຈະຮຸ່ງຈະໄດ້ຍ້ອນຄົນທັງຊາດມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນໃນການເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

   

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວປະເທດລາວ.