ຈັບພາບໄອພົ່ນອານຸພາກພະລັງງານຈາກຂຸມດໍາໄດ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ

ທີມນັກດາລາສາດນາຊາດໄດ້ໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸ ແລະ ກ້ອງໂທລະທັດລັງສີອິນຟາເຣດຕິດຕາມສຶກສາປະກົດການທີ່ຂຸມດໍາມວນຍິ່ງຍວນຈີກທໍາຮ້າຍດາວເລີກທີ່ຜ່ານເຂົ້າໃກ້ ລວມທັງສາມາດບັນທຶກພາບໄອພົ່ນອະນຸພາກພະລັງງານສູງທີ່ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດອີກດ້ວຍ

ມີການຕີພິມລາຍງານການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໃນວາລິສານ Science ໂດຍລະບຸວ່າທີ່ໃຈກາງຄູ່ກາແລັກຊີ Arp 299 ຊຶ່ງເປັນດາລາຈັກສອງແຫ່ງທີ່ກໍາລັງຊົນ ແລະ ລວມຕົວເຂົ້າກັນຢ່າງຊ້າໆ ໃນຫ້ອງອາວະກາດຫ່າງຈາກໂລກ 150 ລ້ານປີແສງ ມີຂຸມດໍາຍິ່ງຍວນຊຶ່ງມີມວນເປັນ 20 ລ້ານເທົ່າຂອງດວງອາທິດ ກໍາລັງຈີກທໍາຮ້າຍ ແລະ ກືນກິນດາວເລີກດວງໜຶ່ງຊຶ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາດວງອາທິດ 2 ເທົ່າ

ປະກົດການນີ້ເອີ້ນວ່າ Tidal Disruption Event (TDE) ຈະເກີດຂື້ນເມື່ອດາວເລີກໂຄຈອນເຂົ້າໃກ້ບໍລິເວນຂອບຟ້າເຫດການຂອງຂຸມດໍາຫຼາຍພໍຈົນແສງດັນມະຫາສານຂອງຂຸມດໍາຈີກທໍາຮ້າຍດາວເລີກນັ້ນ

ມວນສານຂອງດາວເລີກເຄາະສານຈະຖືກດູດອອກໄປກໍ່ຕົວເປັນຈານສະສົມຝຸ່ນ ແລະ ກ໊າດທີ່ມຸນຮອບຂຸມດໍາທັງຍັງມີການປົດປ່ອຍລັງສີເອກ ແລະ ໄອພົ່ນຂອງອະນຸພາກພະລັງງານສູງຊຶ່ງມີຄວາມໄວໃກ້ກັບຄວາມໄວແສງອອກມາອີກດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ຂຸມດໍາທີ່ປົກກະຕິຈະນິ່ງເສຍ ແລະ ມືດສະນິດມາເປັນເວລາດົນນານມີການເຄື່ອນໄຫວປະກົດຂື້ນ

ທີ່ຜ່ານມາມີການກວດຈັບປະກົດການ TDE ໄດ້ນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກ້ອງໂທລະທັດບັນທຶກພາບໄດ້ໂດຍກົງເນື່ອງຈາກມີໝອກ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງປິດບັງຢູ່

ແຕ່ຄັ້ງນີ້ນັກດາລາສາດໃຊ້ວິທີ່ຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນການແຜ່ຄື້ນວິທະຍຸ ແລະ ລັງສີອິນຟາເຣດຈາກບໍລິເວນແຫລ່ງກໍາເນີດປະກົດການ TDE ໃນຄູ່ຈັກກະວານ Arp 299 ແລະ ບັນທຶກແສງສະຫວ່າງຂອງໄອພົ່ນອະນຸພາກພະລັງງານສູງຈາກຂຸມດໍາໄດ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດດ້ວຍກອງໂທລະທັດວິທະຍຸຫຼາຍແຫ່ງເທິງໂລກ ແລະ ກ້ອງໂທລະທັດອາວະກາດປິດເຊີຂອງອົງການນາໆຊາດ

ການຄົ້ນພົບໃນຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍປູທາງໄປສູ່ພັດທະນາວິທີຊອກຫາ ແລະ ກວດຈັບປະກົດການ TDE ຊຶ່ງອາດເກີດຂື້ນກັບຈັກກະວານອີກຫຼາຍຄັ້ງເກີນຄາດ ທັງຊ່ວຍແຍກປະກົດການດັ່ງກາວອອກຈາກຊຸເປີໂນວາໄດ້ງ່າຍຂື້ນໂດຍກ່ອນໜ້ານີເນັກດາລາສາດເຄີຍເຂົ້າໃຈຜິດວ່າປະກົດການ TDE  ໃນຄູ່ຈັກກະວານ Arp 299 ຄືຊຸເປີໂນວາມາແລ້ວ