ງູມີຂາ

ນີ້​ແມ່ນ​ສັດ​ທີ່​ອັນຕະລາຍ​ຊະນິດ​ຫນຶ່ງ​ແຕ່​ກໍ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​​ໂຕ​ຫຍັງ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ່​ວ່າ​ງູ​ມັນ​ກາຍພັນ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ່​ວ່​າ​ໃຊ້​ໂປ​ໂຕ​ຊອບ​ແຕ່ງ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂື້ນ​ມາ ​ແລະ ຍັງ​ມີ​ບາງ​ຈຳພວກ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ແມ່ນ​ງູ​ເຫົ່າ​ຊ້າງ ​ແຕ່​ງູ​ເຫົ່າ​ຊ້າງ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີພິດ ​ແລະ ມັນ​ເປັນ​ຊື່​ເອີ້ນ​ຂອງ​ມັນ​ຊື່ໆ(ງູ​ເຫົ່າ​ຊ້າງ​ມັນ​ຈະ​ຄ້າຍຄື​ກັບ​ໂຕ​ແລນບ້ານ​ເຮົາ). ​ແລະ ກໍ່​ຍັງ​ສະຫລຸບ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ມັນ​ມາ​ຈາກ​ໃສ.

  • ທີ່ຖືກງູດັ່ງກ່າວກັດ

  • ງູເຫົ່າຊ້າງ