ງານເຂົ້າ!!! ເມື່ອສາວຄົນນີ້ໄປກົດເງິນແລ້ວເຈິແບບນີ້! ທະນາຄານຈະວ່າແນວໃດ?

ຂ່າວຈາກ: Douangsamone Thammachak