ຄ່າທຳນຽມທາງ ຄາດໝາຍໝົດປີ 2018 ຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ໄດ້ລາຍຮັບ 60 ຕື້ກີບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2018 ມາຮອດປັນຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 30 ຕື້ກວ່າກີບ ສ່ວນຕົວເລກສະຫຼຸບທາງການຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2017 ຜ່ານມາເກັບໄດ້ 55 ຕື້ກວ່າກີບ ມີຕົວເລກພາຫະນະທີ່ຖືກຕ່ອງຕາມການສະໜອງຂອງກະຊວງ ຍທຂ ກົມສ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງີນ ທີ່ຕັ້ງເປົ່າໝາຍລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມໝົດປີ2018 ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງບັນລຸ 60 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນກະຊວງການເງີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃນ4 ເດືອນຜ່ານມາ( ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນເມສາ2018) ເຫັນວ່າມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ຊື່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ແລ້ວ 30,65% ຂອງແຜນການປີ ການປະຕິບັດຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖີ່ນໄດ້ເປີດຂະບວນການໃນການເສຍຄ່າທາງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 85 ຕື້ກັບ, ໃນນັ້ນ ສະເພາະປີ2018 ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 30 ຕື້ກວ່າກີບ.

ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ເປັນລາຍຮັບໜື່ງຂອງງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ລັດຖະບານຈື່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງອັດຕາຄ່າທຳນຽມການນຳໃຊ້ ຫົນທາງ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ,ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ ເຊີ່ງລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກະຊວງການເງີນ ປັບປຸງກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໂດຍແບບທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເຫັນໄດ້ຈາກທ່າແຮງອັນບົ່ມຊ້ອນຂອງລາຍຮັບ ບວກກັບການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝຂອງການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ,ຖ້າອີງຕາມສະຖິຕິການຂື້ນທະບຽນພາຫະນະທັງໝົດ 1,8 ລ້ານຄັນ ຫາກວ່າຈຳນວນພາຫະນະທີ່ຂື້ນທະບຽນມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2018 ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຂະແໜ່ງສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງຕ່ຳ 60 ຕື້ກີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່