ຄົນເຮົາຕ່າງຄິດສະເໝີວ່າ ຮູ້ຈັກ ຕົວເອງ ດີທີ່ສຸດ

ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຮົາຮັບຮູ້ຕົວເອງຢ່າງບິດບຽນຈາກຄວາມເປັນຈິງ ບາງຄັງການສະແດງອອກຂອງຕົວເຮົາເອງ ທີ່ຄົນອື່ນເຫັນ ອາດຈະບອກຕົວຕົນໄດ້ຫລາຍກ່ວາ ແລະຄົນເຮົາກໍ່ປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກຢູ່ຕະຫລອດເວລາຂະນະທີ່ມີຊີວິດ ທ່ານເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນິຍາມຕົວເອງດ້ວຍນິໄສພຽງຢ່າງດຽວ ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສະເໝີຕາມສະຖານະການຮຽຮ້ອງ

  ຫາກທ່ານຄິດວ່າຮູ້ຈັກຕົວເອງດີແລ້ວລອງເຊັກເບິ່ງວ່າ 8 ເຫດຜົນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງໂອເຄກັບຕົວຕົນທີ່ທ່ານເຄີຍຮັບຮູ້ມາແລ້ວຫລືບໍ່

1 ທ່ານເອງຮັບຮູ້ຕົນເອງຢ່າງບິດບຽງຕະຫລອດເວລາ

ຕົວຕົນຂອງຄົນເຮົາປຽບເຫມືອນຫນັງສືເຫລັ້ມຫນຶ່ງທີ່ວາງຢູ່ຕໍ່ຫນ້າ ຫາກເຈົ້າເອງຮູ້ຈັກຕົວເອງ ກໍ່ຕ້ອງຄ່ອຍໆເປີດອ່ານເທື່ອລະຫນ້າ ຄວາມມັກ ຄວາມຮັກ ຄວາມກຽດຊັງ ຄວາມຫວັງ ຫລື ຄວາມຢ້ານກົວ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄວນຈະຢູ່ໃນຫນັງສືເຫຼັ້ມໜາໆທັງໝົດແມ່ນບໍ່? ຜິດນັດ ເລື່ອງລາວຂອງທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດງ່າຍຂະໜາດນັ້ນຫຼາຍມິຕິໃນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າມີ ໜ້າລັບສະເພາະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງງ່າຍໆ ແມ້ກະທັ້ງຕົວຂອງເຈົ້າເອງ ກໍ່ບໍ່ມີສິດພິເສດເປີດເຂົ້າອ່ານໄດ້ ຫລືພະຍາຍາມອ່ານກໍ່ອາດຈະມີສິ່ງປິດບັງໄວ້ ໃຫ້ເລືອນລາງຕີຄວາມຜິດພ້ຽນຢູ່ສະເໝີ

ມະນຸດເບິ່ງຕົນເອງຢ່າງບິດບຽນຜ່ານການຮັບຮູ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການແປພິນິພາຍໃນຜິດພາດ ເຈົ້າເບິ່ງຕົວເອງຜິດໄປຈາກຄວາມຈິງ ອັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເຊັ່ນ ເຈົ້າເຊື່ອສະເໝີມາວ່າເປັນຄົນໂອ້ບເອື້ອອາລີ ແຕ່ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກາງຖະໜົນ ເຈົ້າກັບຟ້າວແລ່ນໜີໂດຍໄວ ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຈາກນັກວິທະຍາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຫນຶ່ງ ທີ່ກ່າວວ່າ ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ເບິ່ງຕົນເອງໃນແງ່ລົບ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຕົວຂອງເຮົາເອງວ່າມີລາສີດີງາມກໍາກັບຢູ່ສະເໝີ ໃນທຸກການຕັດສິນໃຈ ແມ້ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງຂັດແຍ້ງກໍ່ຕາມ ກໍ່ມັກຫາທາງຫຼີກລ້ຽງປະຕິເສດໄດ້

2 ການສະແດງອອກຂອງຕົວເອງທີ່ຄົນອື່ນເຫັນບອກຕົວຕົນໄດ້ຫລາຍກ່ວາ

ການຮັບຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີຕໍ່ຕົວເຮົາເອງນັ້ນອີງໃສ່ສອງເງື່ອນໄຂໃຫຍ່ໆ ຄື ຄົນອື່ນພະຍາຍາມອ່ານຕົວເຈົ້າເອງຈາກກິລິຍາທີ່ສະແດງອອກມາ ແລະ ກິລິຍານັ້ນໆສະແດງອອກໄປໃນທາງບວກຫລືທາງລົບ ເຊັ່ນ ເບິ່ງຕົວທ່ານເອງຄືເປັນຄົນສະຫລາດ ຮຽບຮ້ອຍ ສຸພາບອອ່ນໂຍນ (ທາງບວກ) ຫລື ທ່ານເອງເປັນຄົນອາລົມຮ້າຍ ເອົາຕົວເອງເປັນສູນກາງ (ທາງລົບ) ການຕັດສິນຈາກພາຍນອກທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນຕະຫລອດເວລາເມື່ອເຈົ້າເອງມີປະຕິສໍາພັນຕໍ່ຄົນອື່ນ

3 ເຈົ້າເອງປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກຢູ່ຕະຫລອດເວລາຂະນະທີ່ມີຊີວິດ

ບຸກຄະລິກຂອງມະນຸດມັນລ້ວນປ່ຽນແປງໄປຕະຫລອດເວລາ ຈາກຫລາຍປັດໃຈ ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ທ່ານເອງອາດບໍ່ແມ່ນຄົນເດີມເມື່ອຕອນເປັນເດັກ ຫລື ແມ້ກະທັງຕົວເຈົາເອງເມື່ອປີທີ່ແລ້ວ ບຸກຄະລິກຈຶ່ງປຽບເຫມືອນຄື້ນນໍ້າທີ່ພັດຜ່ານກ້ອນຫິນແຫ່ງຊີວິດ ມັນບໍ່ເຄີຍງ່າຍ ແລະບໍ່ເຄີຍເປັນເສັ້ນຊື່

ສະພາບແວດລ້ອມແລະປັດໃຈສໍາຄັນໃນການປັບປ່ຽນບຸກຄະລິກຂອງຕົວເຈົ້າເອງ ບໍ່ມີຫລັກຖານມາຢັ້ງຢືນເລີຍວ່າບຸກຄະລິກຂອງທ່ານເອງຈະນິ່ງເສີຍຫລືເຕີມເຕັມແລ້ວໃນອາຍຸ 30ປີ ດັ່ງນີ້ຂໍ້ສັນິຖານຈຶ່ງຖືກປັດຕົກໄປ

ສະພາຍແວດລ້ອມເອງກໍ່ມີບົດບາດທີ່ໂດດເດັ່ນຫລາຍຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ເມື່ອຜູ້ສູງອາຍຸສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສິ່ເລົ້ານ້ອຍລົງ ເຄຍພົບປະສົມການຫຍັງແດ່ທີ່ປ່ຽນຊີວິດມາແລ້ວຕົວຢ່າງ ການສູນເສຍຄົນຮັກ ການແຕ່ງງານ ຫລື ການມີຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຄັ້ງໃຫມ່ໆ ຂອງທ່ານເອງທີບໍ່ຍອມອົກຫັຮຮັກຫຼຸດ ເຈົ້າເອງຕ້ອງໜັ່ນປັບຕົວກັບຄົນອື່ນໃຫ້ຫລາຍ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສື່ສານກັບຄົນໃຫມ່ໆ ຫລື ກໍລະນີຄົນທີ່ຫາກໍ່ຢ່າຮ້າງ ກໍ່ຈະມີການເປີດຕົວຫລາຍຂື້ນກ້າປ່ຽນການແຕ່ງຕົວ ອອກໄປພົບປະສ້າງສັນທາງສັງຄົມ ແລະຫາປະສົບການເພື່ອຊຸບຊູຫົວໃຈ

ອາດກ່າວໄດ້ວ່າເຫດການຂອງຊີວິດ ຫາກຕ່າງທີ່ເປັນຈຸດປ່ຽນບຸກຄະລິກພາບ ຂອງຕົວເຈົ້າເອງໄດຫລາຍທີ່ສຸດ ການເຮັດວຽ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບສິ່ງຕ່າໆ ຢ່າງທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຄົ້ນພົບບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ຕົວເຈົ້າເອງຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ ມັນອາດຈະຊ້ອນຢູ່ ລໍຖ້າສະຖານະການທີ່ມີການກະທົບເຊັ່ນໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ ຈາກການທີ່ຄິດວ່າຕົ້ນເອງເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ແຕ່ພົບຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ຫມູ່ມະນຸດນໍາກັນກໍ່ອາດຈະລຸກຂື້ນມາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງອາດບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ

4 ພວກເຮົາບັນທອນໂຕເອງເພາະຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ຄູ່ຄວນກັບຄວາມສໍາເລັດ

ໜ້າແປກທີ່ຄວາມບັນທອນໂຕເອງສ່ວນໃຫຍ່ ກັບບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານໂດຍທໍາມະຊາດ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າເປັນມະນຸດທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ຫວັງຜົນສູງໂດຍສະເພາະເມື່ອປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດໄປ ຫລື ໄດ້ຜົນກົງກັນຂ້າມ ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນເລັງເປົ້າຫມາຍສູງເຫນືອຫົວຂອງຕົວເອງ ແຕ່ສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ຕົວເອງ

ຍາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ມີຄ່າພໍທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດ ເກີດເປັນຊ່ວງທີ່ທໍ້ ຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ ແຕ່ຄວາມຈິງທີ່ຮ້າຍແຮງຄື ການທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດ ເລີຍມານັ່ງຄິດໄປເອງຫລາຍກ່ວາ

ດັ່ງນັ້ນຄົນສ່ວນຫມຶ່ງອາດສະແດງພຶດຕິກໍາຂັດຂວາງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຄົນອື່ນ ທ່ຽວໄປບອກຄົນອື່ນວ່າເຂົາຄົນັ້ນບໍ່ຄູ່ຄວນກັບຄວາມສໍາເລັດ ສິ່ງທີ່ກໍາລັງຕາມມາ ແລະ ເຜີຍຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

5 ການຄວບຄຸມໂຕເອງມີຈໍາກັດໝົດໄດ້ຫາກບໍ່ຫາມາຕື່ມ

ລັກສະນະການຄວບຄຸມໂຕເອງ ມີທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບແບັດເຕີຣີຂອງລົດໃຫຍ່ ມັນຕ້ອງມີການໃຊ້ງານ ບໍ່ຢ່າງນັ້ນບັນຈຸໄຟກໍ່ຈະໝົດ ເຖິງບາງຄົນຈະຈົ່ມວ່າທໍ້ໃຈໄປແລ້ວຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຮອບ ແຕ່ພະລັງໃນການຄວບຄຸມໂຕເອງສາມາດຍ້ອນຄືນມາໃຫມ່ໄດ້ເລື້ອຍໆ ລວມເຖິງວຽກໝູນວຽນຫາກເຮົາຮູກຈັກເຕີມໃສ່ໃກ້ພຽງພໍຢ່າງເຂົ້າອົກເ8ົາໃຈ

ທັກສະນະຄວບຄຸມໂຕເອງ ຟື້ນຟູໄດ້ເລື້ອຍໆ ເໝືອນພະລັງໝູນວຽນ ຍິ່ງໃຊ້ຍິ່ງມີ ຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າເຂົາສາມາດເລືອກຄືນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕົວເອງກັບຄືນມາໄດ້ ມັກຈະມີກໍາລັງໃຈທີຈະບໍ່ມີວັນໝົດ

6 ມະນຸດມີທັກສະຮຽນຮູ້ໄດ້ຕະຫລອດຊີວິດ

ໃຜບອກວ່າເຮົາຕ້ອງຮຽນແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ເຮົາຮຽນໄດ້ຕະຫລອດເວລາຕ່າງຫາກ ການເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕັດສິນໃຈພຽງມື້ໜຶ່ງວັນດຽວແຕ່ຕ້ອງເປັນການສ້າງຕົວເອງຈາກຈຸດນ້ອຍໆ ດ້ວຍອຸປະນິໄສຄວາມເຄີຍຊິນ ແລະຕ້ອງປູກຝັງໄວ້ດີຕະຫລອດ ເພາະທຸກມື້ນີ້ມີທັກສະທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເຫື່ອແຮງຮ່າງກາຍ ໃຊ້ສອງມືເຮັດໂດຍກົງມີແຕ່ຈະລ້າສະໄຫມໄປເລື້ອຍໆ ຈາກເທັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ມັນດີ້ນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຈົ້າເອງມານັ່ງນິ່ງນອນໃຈພູມໃຈກັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີແຕ່ເຊື່ອມໄປ ແລະຫາແທນທີ່ໄດ້ສະເໝີ ມັນຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຮູກັນໃຫ້ຊັດວ່າ ການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດບໍ່ພຽງແຕ່ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຄວບຄຸມການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບຕະຫລອດຊ່ວງຊີວິດອີກດ້ວຍ

7 ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ຜິດພາດ

ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈອາດຊ້ອນຄວາມມືດມິດບາງຢ່າງໄວ້ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອ່ອນໄຫວງ່າຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນການຊັ່ງຕວງອາລົມເພາະໃນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈເອງກໍ່ຮຽກຮ້ອງພະລັງສູງເປັນການແລກປ່ຽນກັບຄົນທີ່ອ່ອນໄຫວໄປກັບທຸກຄື້ນຄວາມຮູ້ສຶກມັກຈະຕ້ານທານຄວາມແຕກຕ່ງນີ້ໄດ້ບໍ່ຄ່ອຍດີານໃດ ພວກເຂົາຖືກກືນອາລົມໂດຍປາສະຈາກການຢັບຢັ້ງສັ່ງໃຈ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນເພື່ອແກ້ບັນຫາພຽງແຕ່ບໍາບັດໂຕເອງຈາກພາວະທີ່ໄຮ້ສົມດຸນ

8 ຍິ່ງຄິດວ່າຕົວເອງໝັ້ນໃຈ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ຄົນທີ່ເບິ່ງຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດ ມັກເປັນຄົນທີ່ໝັ້ນໃຈ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຍອມຮັບວ່າໃນໂລກນີ້ມີສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາເມື່ອໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດຫຍັງຂື້ນມາໃຫມ່ໆ ສິ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າຈະອອກມາຮ້າຍຫລືດີ ກໍ່ຍ່ອມເປັນໂອກາດທີ່ຮຽນຮູ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຫລາຍຄົນບັງຄັບໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສົງໄສໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຊຶ່ງເມື່ອມື້ຫນຶ່ງທີ່ຄວາເຂັ້ມແຂງບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບ ເຂົາຈະຮູ້ສຶກສູນເສຍຕົນເອງຈົນບໍ່ສາມາດເອົາກັບຄືນມາໄດ້

ເຈົ້າເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນິຍົມຕົວເອງດ້ວຍອຸປະນິໄສພຽງຢ່າງດຽວ ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສະເໝີຕາມສະຖານະການ ຮຽກຮ້ອງຫາກຜູ້ຄົນຮອບຂ້າງຖືກເອົາປຽບເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ເພື່ອພວກເຂົາໄດ້ ຫລື ເມື່ອຕົວເຈົ້າເອງເຮັດຜິດພາດ ກໍ່ສາມາດອອ່ມໂຍນ ແລະ ເມດຕາໂຕເອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຄົນທີ່ຮຽນຮູ້ຢຶດຍຸ່ນຢູ່ທຸກສະຖານະການ ຈະເຫັນໂອກາດ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນເຫັນແຕ່ຄວາມຢ່ານກົວ.