ຄົນລາວຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລະ ເຈັບປ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແບບນີ້!!!

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2016 ນີ້, ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເຈົ້າໜ້າສະເພາະກິດລາວສາມາດຢຶດ ແລະ ຈັບກຸມ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ທີ່ລັກລອບນໍາເຄື່ອງໄນສັດ ປະເພດຕັບ ແລະ ມ້າມນໍ້າແຊຟອກມູນ ຫລື ຢາໃສ່ສົບຄົນຕາຍໄດ້ຈໍານວນ 450 ກິໂລ ໃນຂະນະທີ່ນໍາມາສົ່ງຢູ່ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາເຄື່ອງໃນດັ່ງກ່າວໄປທໍາລາຍຖິ້ມ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຢ່າງຮຽບຮອ້ຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ ປະຊາຊົນລາວເຮົາຈໍາໜ່ວຍບໍ່ໜ້ອຍພວມນິຍົມກິນເຄື່ອງໃນສັດ ແລະ ທັງອາຫານທະເລຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ຫລາຍທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ ຫລື ຮາກເຫງົ້າຂອງອາຫານວ່ານໍາມາແຕ່ໃສກັນແທ້ ຫລ້າສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດນອກເຄື່ອງແບບເປີດເຜີຍວ່າ: ເຄື່ອງໃນສັດ (ຄູຄັນນາ, ໃສ້, ຕັບ ແລະ ອື່ນໆ) ລວມອາຫານທະເລໄດ້ມີການລັກລອບ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ໃນແກັດເພື່ອຕົບຕາ ແລະ ຫລົບຫລີກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເພື່ອເອົາມາຂາຍໃຫ້ຄົນລາວເຮົາກິນປະຈໍາວັນ ໃນນັ້ນມີທັງຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍໝາຍວ່າບໍ່ໄດ້ກວດກາ ແລະ ເສຍພາສີ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຮົາໃນນາມເປັນຄົນໝົດທຸກຄວນມີສະຕິເພາະວ່າພວກເຮົາອາດຖືວາງຢາພິດ ຫລື ຖືກສັງຫານໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເພື່ອບັນທອນກໍາລັງສໍາຄັນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງຊາຍ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສ ເນື່ອງຈາກວ່າຢາອາບສົບຄົນຕາຍຊະນິດນີ້ຈະມີການອອກລິດໄລຍະຍາວ ແລະ ສັງຫານພວກເຮົາໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງມັກປະກົດເຫັນຄົນລາວເປັນພະຍາຍາດກະເພາະ, ມະເຮັງ, ເປັນພະຍາດຕັບ, ມະເຮັງເມັດເລືອດ, ສະໜອງອອນແອ, ເປັນພະຍາດປະດົງ ແລະ ອື່ນໆ. 
ສະນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຮີບຮ້ອນລົງກວດກາ ແລະ ຕິດສະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດຕາມຊາຍແດນ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ທາງທີ່ດີສຸດບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດມາຍ່າງເລາະສິນຄ້າປະເພດອາຫານໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການກວດກາຄັກແນ່.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ປະເທດລາວ.